Specifikace eportního rozhraní z www.ceskereality.cz
Tento soubor je dostupný na: http://export.ceskereality.cz/export/specifikace/

verze: 2012.01.01       changelog


XML datový formát pro export realitních nabídek
Dostupné položky:
název typ poznámky
cislo char(20) interní označeni kódu nemovitosti v realitním programu RK - povinné
operace tinyint unsigned viz. číselník, povinné
typ tinyint unsigned viz. číselník, povinné
subtyp tinyint unsigned viz. číselník, povinné, nabývá číselných hodnot dle pořadí v poli - 0 až x
subsubtyp char (50) textové doplnění typu nemovitosti (např. s balkonem)
datumdrazby date datum dražby nemovitosti, posílejte v případě operace = 9 (dražba)
ulice char(255) jméno ulice/čtvrti nemovitosti
ulice_kod mediumint(8) unsigned kod ulice, zatím se nepoužívá !!!, číselník
cp char(50) číslo popisné
co char(50) číslo orientační
obec char(255) plné textové jméno obce,povinné, export aktuálních položek DB
obec_kod mediumint(8) unsigned kód jména obce povinné, export aktuálních položek DB
obec_cast_kod mediumint(8) unsigned kód části obce obce, povinné, export aktuálních položek DB
kod_spravnihoob_pha smallint(5) unsigned kód správního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-22) dle číselníku, povinné u pražských nemovitostí, export aktuálních položek DB
kod_uzemniob_pha smallint(5) unsigned kód územního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-10), povinné u pražských nemovitostí, export aktuálních položek DB
obec_zsj_kod mediumint(8) unsigned kód základní sídelní jednotky export aktuálních položek DB, export aktuálních položek DB - Praha
okres tinyint unsigned viz. interní číselník, povinné
okres_nuts varchar(6) kod okresu dle číselníku, číselník
zeme smallint(3) unsigned kód země, posílejte kod_n3, u nemovitostí ležících mimo ČR (povinnou položku okres a obec_kod vyplňte kódem 0), export aktuálních položek DB
gps_lat double GPS souřadnice nemovitosti - Latitude (Decimal degrees), např. 50.41515246, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
gps_lon double GPS souřadnice nemovitosti - Longitude (Decimal degrees), např. 14.25153254, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
nezverejnovat_polohu tinyint(3) unsigned nezveřejňovat přesnou polohu nemovitosti, viz. číselník
nejblobec char(255) textové jméno nejbližší obce
vzdalodobce smallint(5) unsigned vzdálenost od nejbližší obce v kilometrech
ku char(255) katastrální úřad
ku_kod varchar(6) kod katastrálního území
charakterobce tinyint viz. číselník
poloha tinyint viz. číselník
stav tinyint viz. číselník
popisek varchar(200) krátký popis základních vlastností nemovitosti, maximální délka je 200 znaků
popis text textový popis nemovitosti, maximální délka je 3000 znaků
cena int unsigned cena nemovitosti
moznosti text položka sestavená z nul a jedniček, každá nula či jednička znamená jednu položku v poli, viz. příklad, číselník
vybaveni text položka sestavená z nul a jedniček, každá nula či jednička znamená jednu položku v poli, zde se navíc od sebe ještě oddělují sekce mezerou, viz. příklad, číselník
tech_popis text textová položka upřesňující technické vybavení nemovitosti v případě neexistence odpovídajících položek, max. 1000 znaků, (např. střecha skleněná, podlaha modřínová)
video varchar(20) ID videa na youtube.com, napr. eCGsrzyv5uo
pl_celkova mediumint unsigned celková plocha nemovitosti v metrech
pl_zastavena mediumint unsigned zastavěná plocha v metrech
pl_obytna mediumint unsigned obytná plocha v metrech
pl_uzitna mediumint unsigned užitná plocha v metrech
pl_vyrobni mediumint unsigned výrobní plocha v metrech
pl_nebytova mediumint unsigned nebytová plocha v metrech
podlazi_n char(50) počet nadzemních podlaží
podlazi_p char(50) počet podzemních podlaží
mistnosti char(50) počet místností (např. 4 + kuchyň, příslušenství, komora)
bytu char(50) počet bytů (např. 2x 2+1, 3x 4+1)
volnychbytu char(50) počet volných bytů (např. 2 ihned, zbylé do konce roku)
tel_linek char(50) počet telefoních linek
rok_vystavby char(4) rok výstavby nemovitosti (např. 2001)
en_trida varchar(1) třída energetické náročnosti budovy (A-G)
en_hodnota smallint(6) energetická náročnost budovy (v kWh/m2)
en_vyhlaska int(1) unsigned podle jaké vyhlášky je uvedena energetická náročnost budovy - defaultní hodnota je 0 dle vyhlášky 148/2007 Sb., 1 dle novelizace ...
posl_rekonstrukce char(50) rok poslední rekonstrukce nemovitosti (např. 2001 kuchyň, 2003 příslušenství, ...)
parkoviste_aut char(50) počet parkovacích míst, (např. 1 kryté, 2 na ulici před domem)
prum_kat_bytu char(50) průměrná kategorie bytu (např. 1x byt 1. kategorie, 3x byt 3. kategorie)
patro char(50) patro nemovitosti (např. zvýšené přízemí)
patro_cislo int patro nemovitosti v číselné podobě
najem char(50) výše nájmu (např. nájem 5000,- Kč /měsic plus 2000,- Kč /měsíc služby)
vytah tinyint unsigned výtah, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
bezbarier tinyint unsigned bezbariérový přístup, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
doporucujeme tinyint unsigned zařadit do sekce doporučujeme, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
anuita char(50) aniuta nemovitosti
vaznebremeno char(50) textová informace o případných břemenech
poznamkakcene char(255) textová informace k ceně (např. cena k jednání)
typceny tinyint unsigned viz. číselník
vlastnictvi tinyint unsigned viz. číselník
typ_smlouvy tinyint unsigned viz. číselník
status tinyint unsigned stav prodeje nemovitosti - REZERVOVÁNO, PRODÁNO, ZLEVNĚNO, ..., číselník
makler_jmeno varchar(50) jméno makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_int_id int(10) ID makléře ve Vašem interním realitním SW (umožňuje rozlišení makléřů)
makler_telp varchar(30) telefon (pevná linka) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_telm varchar(30) telefon (mobil) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_info varchar(255) rozšiřující informace o makléři zajišťující prodej nemovitosti
makler_icq varchar(15) ICQ kontakt na makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_mail varchar(50) mail makléře zajišťující prodej nemovitosti
last_access datetime poslední změna v záznamu nemovitosti, např. 2005-06-03 15:18:33., povinnéOperace probíhající při exportu:

1) Seznam povolených RK
URL: http://export.ceskereality.cz/export/seznam_povolenych_rk.html?moje_client_id=22066&muj_prefix=EXX&moje_md=08082bddd848e715e2541bda37c333
Odpovědi: a) OK

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<rk id="20" rk_povoluje_client_id="19409" rk_povoluje_prefix="AQN" rk_povoluje_login="gaga" od="2007-01-01" do="2010-12-31" rk="ČESKÝ INTERNET.cz" mesto="České Budějovice" ulice="Kostelní 46" tel="777912066" tel2="" mobil="" email="david.michal@ceskereality.cz" email2="" nabidek="23"/>
</content>


b) CHYBA 1 - chybné heslo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<chyba>chybné heslo</chyba>
</content>c) CHYBA 2 - chybné klientské číslo nebo prefix

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
</content>
Proměné:
 • moje_client_id - klientské číslo uživatele
 • muj_prefix - prefix uživatele
 • moje_md - heslo uživatele v md5 formatu
(hodnoty přiděluje na vyžádání provozovatel serveruwww.ceskereality.cz)


2) Seznam ID položek
URL: http://export.ceskereality.cz/export/seznam_nabidek.html?moje_client_id=22066&muj_prefix=EXX&moje_md=08082bddd848e715e2541bda37c333&jejich_prefix=AQN&jejich_login=gaga&jejich_client_id=19409&datum=2007-08-10
Odpovědi: a) OK\n

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<nemovitost id="6" last_access="2007-08-06 15:21:55"/>
<nemovitost id="3" last_access="2007-08-06 15:21:18"/>
<nemovitost id="2" last_access="2007-08-10 14:04:55"/>
<nemovitost id="1" last_access="2007-08-06 15:41:19"/>
</content>


b) CHYBA 1 - chybné heslo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<chyba>chybné heslo</chyba>
</content>c) CHYBA 2 - chybné klientské číslo nebo prefix

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<chyba>neoprávněný přístup či chyba hesla</chyba>
</content>d) CHYBA 3 - chybná položka jejich_login

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
</content>
Proměné:
 • moje_client_id - klientské číslo uživatele
 • muj_prefix - prefix uživatele
 • moje_md - heslo uživatele v md5 formatu
 • jejich_prefix - prefix RK poskytují data ke stažení
 • jejich_login - přihlašovací jméno RK poskytují data ke stažení
 • jejich_client_id - klientské číslo RK poskytují data ke stažení
 • datum - stáhnout pouze položky novejší než datum (formát 2007-07-15)


3) Export polozek
URL: http://export.ceskereality.cz/export/stazeni_nabidek.html?moje_client_id=22066&muj_prefix=EXX&moje_md=08082b03029848e715e2541bda37c333&jejich_prefix=AQN&jejich_login=gaga&jejich_client_id=19409&bez_foto=0&id=1&datum=2007-08-10
Odpovědi: a) OK\n

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content> <nemovitost id="1" prefix="AQN" cislo="AQN-JS-20n" realpc_cislo="20" operace="0" typ="2" subtyp="1" subsubtyp="až 3+kk" ulice="" cp="" obec="" obec_kod="" okres="17" nejblobec="" vzdalodobce="0" ku="" charakterobce="-1" poloha="-1" stav="1" popis="Vila Park. Ve třinácti viladomech vznikne 83 komfortních bytů s důrazem na moderní bydlení s kvalitním dispozičním řešením. Projekt bude vystavěn ve třech etapách. Byty jsme Vám připraveni přizpůsobit velikostí i vnitřním řešením na míru. S tím dostatek parkovacích stání a garáží uvnitř areálu pro pohodlné a bezproblémové parkování před domy.Elegantní třípodlažní terasovité domy, které se směrem nahoru zmenšují jsou navrženy v duchu současné architektury. V přízemí se nachází nejen nezbytné společné prostory (kotelna, sklad kol a kočárků), ale také poměrně velké sklepy pro každý byt, které budou skýtat množství prostoru pro skladování věcí, které nemají místo v bytě.Byty 1+kk až 3+kk ve velikostech od 65 m2 do 89 m2, jsou architektem navrženy tak, aby byly nejen luxusní, ale také praktické s možností umístění vestavných skříní atp. Jsme také připraveni s Vámi řešit individuální úpravy bytu (příčky, slučování či dělení Vámi vybraných bytových jednotek). Byty mají ve standardním vybavení v obytných místnostech plovoucí podlah, vkusně vybavené koupelny a v kuchyních kompletní přípravu na montáž kuchyňské linky. Samozřejmě jsme mysleli i na příjemné balkony a terasy, které jsou součástí každého bytu. K přízemním bytům jsou přiřazeny prostorné předzahrádky. Přízemní byty budou připraveny pro budoucí možnou instalaci elektronické zabezpečovací signalizace.Návrh měsíčních poplatků - při průměrné velikosti bytu cca 65 m2 a osazení cca 2 osobami vychází předpis následovně: 2.705 Kč/měsíc." cena="1329435" moznosti="0000000000000000000000000000" vybaveni="00000000000 000000000 000000 010000 000000 100 000000 00000000 0000000 000000000 00000 0000001 100000 000000000000 000000000 0000 00100000000000 000 00100 00000 000000 00000000000 00101000 000000 00000000000 00000000 0000000000" tech_popis="" pl_celkova="65" pl_zastavena="0" pl_obytna="50" pl_uzitna="0" pl_vyrobni="0" pl_nebytova="0" pl_prepocet_kcm2="" podlazi_n="" podlazi_p="" mistnosti="1" bytu="" volnychbytu="" tel_linek="1" rok_vystavby="2007" posl_rekonstrukce="" parkoviste_aut="" prum_kat_bytu="" patro="" najem="2705" vytah="0" bezbarier="0" foto1="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gAuSW50ZWwoUikgSlBFRyBMaWJyYXJ5LCB2ZXJzaW9uIFsx LjUxLjEyLjQ0XQD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0 KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/xAGiAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAA AQIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEV UtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3 eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh 4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+gEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEQACAQIEBAME BwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYn KCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeY mZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/ wAARCAGaAoADASIAAhEBAxEB/9oADAMBAAIRAxEAPwC5rf8AyHbv/rr/AEqkDir+t/8AIcu/+uv9 KoivXp/CeNP4gxmjbS5oHNaIlht4o2ilpcUxDdtLilxSkYFACdKA/rRS4pAOEjjoaeZn24JqLj1p eMUWuHMSxyEHJNPW4JOD2quPal5HelyDUiYzkmmu26ozRmjlG5XExzTjnbxSClGaolDcY4NL2pSM nNJ3oENIpSKdRjNMBU+8KvxAbapKQOtSiXArNo0iyVnYHFQTREjcB1pxm70vnlhzjFSlqEmVGUim ECppSG61FgVutjMZtGaXAp2KMCmhDKKcRRtpgAFLzS0CkxosQsQvNWEmAUZqkGI4pd5z14rJxuXz WLhZJQSw6VSkjIclelTCVQvSmPIGpJWBu4yCVoJN4PzCtyz1AtF87fNWCQO3WgOy9GxTnBSQQnys 6+DUoNuGk+aphqlsDhpOa4vzHznNI0jMcknNY/VkbfWDpr7VgVZIpOornzdS+YG3VCshUknnNN6k kmtoUuVGUqnMWRdSFiWbiq8sm9qaSfWkIqlGxm3cDzTaUcUVohCYpMGnUUgG4NKFHeloFNAPiAB5 rVtdQaIBF6VkKdp5qaJ1XndWc43LhOx1Fpeqw+Y8mr8d8I1+Vs1yP2raMhsjHanw3ciMCCcGuSdI 6oVjsoroscE1aFxjgVysV7dhPMMTbfWr1tqoc/M1c7ps6FVN8S+tHmkHINZjagqpndTI78TAEdKj 2bK9ojajmPUmpPOX15rFa+VG2b8EVLFdo3V6Tg1uPnTNB5tp5NAuR1ziqcj5TeDkjpWZc38udhXH vQo3DmsbRugx4NLu3cmsm18xupxWpEwUAMaGhpkscY64qXaKb5gTHH41IGQ8ikUSIEx0pxwBjFNV uMA0/t1qGNEOxe4pQoHapQB3paAIVAxzS8L3psgIORUZb3oAezVWl5OaVnqJmpoBN2OKbuprHNJg 9c0wJA2KkEgqvuIFAc+tAjhtbH/E8u/+uv8ASqQHFaGtof7Zuz/t5qltr1Kfwnl1F7xGaUCnYoAr RGTExzS4paXFMBjCnAZFGKcOBSuA3FGM080gFADdtLt4pxFL2oAYFpcU6gVVwG4oxTsZpQKLiQ3F LinAcUvakxoYRTdvNSYpMUxDcUtLQBQFxp+90pwOKUg0uKABgMdabggUuKXBosBEetN71KVpu2hC GY5owKfto20wGYAo4pxWjZjrQA3FGKc3tQelFwG80YpwFLtpANxSY96fijFFhjcUhFO5pMU9BDTS HmnEUmKaCyG4pADmnmkp3ATFGM0tFFxWExS4FFFK4WG4oxS4oxTGJigCnhRRgUgGd+aMY5x1p23N Tw7BIocEjPSlJ2QRV2bPh3Ror8s0w+UcYrYi8KRRXgkLbov7tTaW8cVuvlR7M+lbiSrtB5zXmVas uZ2PTpUo8qbIlsoWj2mIbPSs280KDJaEBcjoK21IA5akIR+v51zqbRvyROOOj3KZyxK1RuI7uxG4 KdmeK77yIwMc1TvdPS4i8ogEY4z2raFXXUxnS0OI+0tNLyCDir8G8IC2eKozRSWl/JG68J0NaVnM 1zEVcBAO4reVmjnSaZLFqLbcFehxUsjxSgHb81VjthOCPoatQIHw+KxtY6Nyp508S+Ye1S2uqtO4 Ujmi9mCwlNv41lWszROSvJ9atK6M3PlZ1kTt/G34VYSZCorGtbl5cbs/Wr8XHPWsJLU3jK6uaAk7 inCX3qgLvadpNSrJuHWoaNFItCU08TVSLntSiXA5pWGXfMUjmq0oGcqaiMpx1zTRMTRYQMSKZuzQ z5pu/imAbR1zSE7aTcc0xjmgTYpcUzdTTSDinYDlNaJ/tm7B67qpmr2sgDWbvn+LrVPHvXo037p5 tTcjOKMCpAmaUpitEzJ7kQFLinlKNtO4hmKXFPxilxQK4zFGKk4owDQAzFJipcUhWmBHilwKcBS4 FMBuM0Y96dijFADe2M0CnCnKpLYUdaVxobjHWgrzVgWkzyBEQkmrkeiXAuEjnjIjflm9KzlVSLVJ szFiZgSqkheuBRtOTx0r0az0y3tbdYlRWGOp71i6x4aUmS4tvvddtYLEpuxq8M0rnJ4z0pCMVYNr KBh4WGOpxUezHy8r9a6YyUjB02iPFAFP2GkwarQgYaTFP20UxjMUmKeelJigQ3gd6acmpCtIRTAZ j1pCKeRS4oAZg0YNPxRigBhzQMU4jvSUxiHrTTT8ZpCKAGGinYpMAUCG0mKk4ppouA3vS4pcUooA btpMU/BpcUAMxRinUUwGge9KAM9aWlHNK4BtCjOelbujaR9rTze45rFRC/AGfauw8O3BjQRGLb7m uavJpHRQSuadvbuqqpAwoxVn5oxyasZ6EYpHj8yvNbuekiAfNzuqeNwq9aasOxeaYfrUlE4lyKj3 M788YpqttqRGxQMqX+kQXyHcNretc9Lpdzp0ueXi9a7Hk0ySJJV2uAapTaM3TTOYeLzrbzFHIFU7 e7uEJ+Q7R3rsBaxKpQIMGqTafbxEhl4NaKojNwZy8975yldpqOxVGJ7V1kulQEHCDkVUGkrGrFRg 9a09ouhm6TILZBgVfWLjrWSbwxSeV0Iq5BenvzWbTeprF20HSw4O4GnxvheTUwJlQECoZImH41Ny 7Ds5Gc1A0jbuTxQMrwTQVU96LC1FVzjrTg+KaOKXjrRYB2+k3etNyKTOTSsO5KDxTWAFNMg/Co5L kJ05p2C48j1pSoxk0yOTzBUu44waVguUNS0uGW7nO3lzkmsCfTZIW4GVrsLsD7TKSaznVHbrn1rW nVexjUpI5cDBx70rvbLKYmnVH9GYDNT3AUXLBegNVPFPha0v7e31H7BLJII+sJ+971dfE+yinYzo 0HVk0ibycjcjKwPTDZoMTj+E1xH9mvaY8u+v7J8/dYHAro7bT9US0WWHVxMSOklcjzSkviOr+y6s tjSKHuDScE8H86yLzVdd0l1MtrHdAjOYeD9KhXxtArBbzTbiEnqXGR+lddPHUZpNM5KmBqQbTRuj GcdfpRxnANZ0HirQbo5F2Yj6EEVoxXVlcDdFcRuD/tCupVIvZnO6Tj0FxjrRiphESMqQR7HNNaNu vNWpGbUuxHilxTgKXFVcVmRnil604igCkmxCYqSEDz0ycc0gFOCknA69qmTbRUdGd3YWcHkJKFBO OtXzErDBAIPrWBoLzwwgTNkVvCdfWvLne569Pl5R+FAC/lQQOfeomdTIOaf5igdaysaDGtoW4aNT +FZuqaHDdW58qNVkHTFaiyBjgHmn9eQapVHEh04s4mTwzfKhb5Tjt3rJmhaKRkcFSvXNel45znPt WXqmiwXyF8bX68d66aeI11OaphlujgqXbjrVi4tzDO0PZahxXoRfMrnntWdmMxTSpqTFBU00wsR4 Iowafto20wI8UYp+KMYoAZikxzUlJ3oAYaTFSGkp3EMxSGnkUhFIBlJjNSbaMUAR7aTb3qTFAFAD NtGKfikA5p3AaeBRyR0p7KO9PXgdKdwIMYoA9aeeaB6UgQ3FOAxSgUuOaQx0LeVIrc8GtuPXo40V QnPrWGAaaOpLVnKF9y4y5djel8RyjBQnHcVsaVrImwGk5PUVyNtC88gCDJNdFpukiJxIxO/0rlqR glojrpSlJ6s6hn3JVfJ7UiudnWhTmuRo7CQAt1p54HWowxFLvzSQyVZOxNSgg81UzyKmQ+9JoCU0 x1DYJGcU4GjGKVgGhM9SacygjGKUGj8aGx7mBqWk5Yzxg5HWs62uFDsjDBXvXXldwOehrldc03yp DLA2MnkCt4SvoznnFrVF23uBLgRsPl61aLbyM9axLOO4jjDIhJbqa17ZJsAyJSkkVBsHCluajCZz RcBlO7GKYJDge9SimxxUZ60wkDqaZJMVakx5lOzFcGcBc5qA3QCkgg1Z+zI42setRf2TEjkiQnPa qRMk+hCLyMJksAT2NVzcMCSAG+lXZdKiYgkdKZFbxRMRmrTRDTtuVLW5kEx3ghc961Y5Q4zWZPbS yMSjce1SQW9wgA305WCLZYv7tPtU6q+Du5BrOlEvPkgnd0IravtOhmuZW6MxzkU63tUt9oU5xzzW SlY1cebcxl0KXyvOkDF26iuJ8SX+v+FtVUWt/PHaz/NGrcqG9K9bec7uCfxrA8aaCmu+H5wsYa5g HmRE/rSnNtWsEafI7xZ51B8R9bCgXkFpdjqfMTrV+H4i2Uny3uixp/tQ8VwbArwwwynaVNKTx1x9 K5ZUoT+JG8ak11O+n13wfqpBmmvLR8YznpSjSdJukA0/xTC4/u3Arz/OKABnNZ/V4fZN1iKi3O9n 8E30wzHHp18P9lgDWPdeDbu3y0mi3MH+1E+RXPRTzwkGK4mjP+y5rTtfFWv2mPK1SbA7Mc0vq9Rb SK+sxekogLe6sziLUb+3I/hkBxVmHVdehKiPUbeYE8Bgcn61ci+IesEBbu1srpf9tOamHi/RbgZv vDcasTnfBxQ3XgtGR/s8nrEtpqWuRJumsopcjqnWoW8aWNvKYr20nhfuSMircPiXwtOoAa6tcdz2 qKTTdJ1RzJZeJLbLfwTjmlDF4mO6HLC4WesXYmg8S6JdgbL1V9iMCr8c1rMP3VzGw/2WFYM/gW9n XdFFY3o6ZjYA1lXPhC+sjltMvID6wvkV2RzCS3Rzyy6D+FnciNv4SDShHDg4/SvPAdSsn+XVLqI+ k6k1ci8R+IrfkXNvcKPXiuhY+Mlqc0stqRd0j1fTphJGFZ8t6GtNWdeuBivLtO8Ya0R5kmm5A7oa 1Y/iZBbkLfW8kBP94ZrndanJ6M2VGpBao9BM5IwMZpvmOUORXMWPxD0G7+X7Qgz+BFa0GtabdLmK 5Qg/7Qqtwvbc0opDuy3FaCSAr1rOt3tphhLhGNTKhD7R+eaTQ2y71pjjjA6mnA8U0nNTsCt1ON1r TZ7e5MxG5X71klcHaea9EljjmiMco3Kawb3w+rtm34x2NdtGvbQ4atDW6OZK44xSbTVme2kt5WSR SuPWhLaWQZSMketdakmrnGovYqlaTaasyQSJ95CKjK+nJ9KakmNxa3IeaTBqYJntz6UroV4ZSv1o cktxFfBzQRUhBz04pCKpdxEeKTFSFTxx1pMdfbtRcLEZFFPwTz0pCMUXEMxRinUYpiGbTR2p5OO1 HWgYwUYp/SkIoAQDPNSo21cVF92lz8wPpQA8wMAuBSRxAkhhjmni4lGAccVasysshV8c9DUNstJE JtQFzmoNmGOKvXRaEkblYe1UzJl8AYzUpu42rEWOcGtmzsIJLfzGHzVUsrZbhyp6iujhstsKqo4r OrU5Ua0qXMV7TT1tyJVOd3NaURJU0R27KnIOBT8bOelcTk2d0YKI9c1Ip9ahU5707f2pGhKxFANQ s/vQr5qWMsA96epyahVvenhvekBZ34FKpLdarBuetPEnHFKwFgnimbs01n4qLdg0WGWVfPFNltop /vrmkjNSjnvS2DcYkKRjCrTwBjpRzS80ARyQrKpBFYN/ay20nmK5C10X1qvdIksZVwDVRdmTJXOZ juBd4wORVncYgGbkCkS3WGUhBxU6BHUqwrZsySII76GZ8HgirBc5BRqrS6cinfHwaYEljGGPApJX Ku0SXt95K5C7sdawpNUeSQ4+WrF7cyRttTDA9az47WW5YvtwK3pxVtTkqTlfQ2dKvvNJVq2gudrY rk7ON4bkZbj2rp7SQMFBbpWVXyNaXmT3C4uHwahLFW60twzC6k+tMyMkmufU6iRGDHk1bhdByen3 SKzxJGG+9inlm3HawKsKNQueQfEHQho3iJ5IlP2e7/eIewPpXLjrXtPjXRxrvh10UZubb94h7571 4uqkNuYc/wAS/wB01EtIlR1kTbVI5o8oelOUHA4p3zVx80rnrxpRcVci8oeppph9KmAOScnFKOn+ NP2kkS8PFkGxhSfdPOc1aGfQUHHemq5k8IVc+hA+g5pu0E52c+uatkK3UUhhQ9qtV11M3hH0IY5p oGBjmlQ/7LmtO28Ua9YjMWpSKPRuapfZlbvTRbEfdNP2lN7mbo1FsdBH4+1gDFzDaXS9w6VJ/wAJ Vot2P9N8NR57tDwa5ryHFNaJh2p/u3sJOpE7K21fwmRtje9tM9nOVFOudO0nVipstdtgy9ElFcSQ 44xTdoJ5XkelZugr3TNFiqi3Orn8DXzkvElnc57xPg1nT+FtSsju+x3UWP4o2yKyYpZYG3QyyIf9 ljWjb+JNdtP9Rqcyj+62DV8klsxOspfFG4R3ms2LYi1K4QjtIprStfGvia1/5aRXAH9401PHGrBd tzHa3Q/uypyfyqT/AISjSLgf6Z4chRu7Q5FL96hJUHry2Ohs/iRrMcSPdaeMd9vNaVt8WtLL+XdI 8LjqSK5aDVvDEgwHu7X0zyBUcui6VqLmS112Ak/wzCkqtRPVFujTkrKR6VZ+PNCvcbLtAT/eOK14 NX0+fBhuYzn0NeLS+BbsjfEtpcD+9E+D/Oqcmg6zp3zLHfQD+9G2RWvt49UZPCu3uyPbrvS7W/k8 zzBk1ctLGK2i2ABq8Hh1zxFp5CxalKfaVTmt/S/H3ibbhxBMF6+tX7eFrJ2Mlhai3Vz1x7KB87ol 59qwdV0FY/3tuDk9hXLx/FeW3YJf6XOp/vKRjFa9j8U/D938ssphPowrSFSXRmNXDrqi7p2ky7w8 0eK3ZNKt5E+aMEkflVO08VaJef6nUIj7E1pR3kEvMcqMPY1UqtSTIjTjTVmclquhy2zGVTmP0FZi ICcgHHpXobLHKpVl3A9qpNotnuLCMDJ6Ct4YiSVmYTw/M7o4r/VybihIpLgK2HjX612V9ptqtscR KMDrWAlvFtYkcA1rCtcylQsYxGeophFXLqJd/wC7Ix71XeNlIyRXVF3OaStoRYoINSbecAZ96c0J Cgg5obEiDmjFPIPpSYPUUWC40ijFOxntRtI5Ip7AMIoxTytJincTQnWnI7IwIo20bTQwQ4yFlJY9 6Cg3D2puB0NO3Y5qbFXuWbCfybgEjqa7GykSWJTmuKhiMhBBwa6GynaGMAkk1yYhHZh5aG87BRg1 Uc5OdvFMWcyAZqwHXZ2rksdqKxOBTN/NSPhulQ45pASZzSqeOtRUA+pp2FcnDe9ODH1qAPjnNKJK LBcsh/Wnhx61VD04NRYZb3Gk3VEHOeTQWOeDUjJ1Y1MkvQGqqt705WpMC6HBo3iq6PnvUn40guOL ZHFVJ9wHWrKjHemzRM69M00N7GDdXIjbcflqtDfq8mwdeua0NR0iW6K84HfFZ97pq6aqyISW6EVv GzOeV1qXVaRzgVVup5YGO8ZQ0llqMZ+Vzz61eniguYwDhhSSaYOV0YF1Mj/MmPerenASRHkCqN/Z /ZpcqCFqCK6kjUiMc+tdSSaORtp6m2LeLd71dto1U4rAtLq5kfjkj1rXgunRsTIFPrXPODOmE0QX moPFqcqYyA3NJNfFlyvc1R1Biuq3H+9U9qY34fvWZrdjRcE8sacLhxwrkd81an07K746om3kD4pA X7e8YtmQgjofevKvGWitpPiCTylJiu23rjoM9q9SitWwOM+tVtV0RdTS0Rxzby71f1HpUVH7ppS+ M8dIIYrnleDSjGcbua6nx1oR0zU2vISTb3B3EY4U+lcuM/MMJt7EV5ilfc9yLVkLk5AyMU2Z/Jk2 yLnI4xS4Hp3qK9/4+/8AgAqqced2FUkoRuOFxCepIpwljPRxVXaD1NKYkNdP1ZnIsYi4MHuDTtuO 1UBB/dkINA85T8smazdCSNfrMWX8EdQad/wLFUlmu19CKd9umX70OazdGRccRBlwA+tOwf4hVNdQ TOGiYVYhnhlGVDA96zlGUTRVIyH4XuKBDG3QU4H0YingAnOcnFJSfcHTj2IPsqE8HH0ppsgT3+pp Bexg7WjYgHkipFvLc9GZfrWidToZSjSva5C1jIOjCmfZZR/Dmr6TxP0mU/Wngq3AKn8aftpx0Zm8 NTfUy/KkUcxj8aZtUnlB9DnitjZn+HFHlxtwwJ+oqliH1M3hV0MlJXhbMUsqfRjir9t4i1m04h1O ZQOg4I/WpWtIG/hxTDp8TdDVe2i9zN4ea2L0fjbVSP8ASora8HfzV6/lU0fi2wcf6TokSbu8NY7a W2flNQtYTRpyQMetP9zPoL99DZnQPe+Fb3Bdry1fpnjFI2haNeD/AEbXLZ89pgQaw7vTLm1kCOA+ 5dwxVRo2X7ysn0o9nFbD9tU6o6NvA9yTutPIlHrbyY/majOk+INNO6ObUYcd1YEVhI0iHKSuD6qx FaEGvaza4EWoSYHZjmnyT6MPaw+1BG9pniXxRakqdQZ8dplOa0V+Juu6fLtubCGdV4LIeWrn08Za t0mWC4X0Zak/4SXTZzm90GLJ6tHnJqU6sXrqN/V5baHWJ8WNOuojFfWVzb7hjjpTovEXh28ULBqy ws38Lg1ygufCl0Rn7ba59htFH9i6HeH/AEbWLck9FmBBreGIlHdGMsPTn9o7dbVbj5re9gmHYq4o m028UA+UGHqDmuGXwZdxyCW1eCQesMp/xq5NB4h06EG1vLpHH8LHcK1WYpOzRi8surpnTJYzzybV Rhj2q3b2Fx5/kiItxya4y38b+KrA/vpIJfaSM5rUtvifco3+l6IHPd4zitfrkZGDwMos6mbQyo3B wT3Ws+ewkDARocmo7T4laDK4+0JPbsexHFbtn4k8O3eCt9Hk9FcYxTWI7MHhn2KC+HLo25lJ7Z2+ tZb28kbNuBwvU130V5bzRg288LDthhVHUrYNZSbYAzHuta068m7MxqUEldHFdee1AGakZSh2srgj 1FNwD3D13Jp7HE01uJsIGe1GCKkVXcY2HFMIweQQRU80R8rEwaQcc0vfIqWGJX6tiqEJA+GHOK2b e4UR8kVjSRLGcBs0BnA4bispx5i4TcDc+3qOARVhLlnXINc4spzyanS9KHGeKwdE6IV7m+JTS788 5rLh1FGHJqdb2MkDdWUoNG0aiZcLVH56hsZqJ5QQdrVXQsW5NCiPm1NMNkUucVXjfjFS54GazZoi QNmnAmo1NPB4oHcmB5p+feoh9acDU2HckVvenZz0NRDp1pM4PWkFyyr4I5qVST3qopzzmrMR28k0 DLCDnmn5JPBFVJrr5MLUEczoNytk0rFGnjj1qrd2iXKEPioVu5QfmOac95uR8DB29aaTuJ2a1OQ1 e0FpJuRsc0un6gVKpI4HpnvSam0k7HccgGs0YAzjntXfCKa1PNqScZaHWv8AZ7yLYWVsjmsmfSNk 48snbVPT5JEmTIPJrqhCGhVieawleDN4tVNSraaXEg3E4aoNStJVlDK3y1oMzI6hemKWRxIuGFZ8 zZsoJFC809Xv53OOTmoU05g24HituaFZLl2fjNK1thRsHFZc5rYqRqUj2bs00RAk8Ve+ySFMqtV2 R4/vClzA0NEe1D2FS3MU0VrLIuE2qdvoKT5WgJJ7j+dX7o4s5SGCgIeW6dKmSu7FJWVzlI4odd04 W91LHcKeqkdDWVN8PNJdsIHh+hq/o9w3mA/aLYgkjABBrdNtIHyoQ7vXNcWIp8mx04etzI4Sb4bx nd5V65weM1yd5o4t9YuLeaZf3QwCe9ezCGcSKCoHeuPaws9R1zUftUIyDwRRh786NKkuanI4U6Oj DIkXHbFMOhylgqHOa72Xwvp0igI5THvTYfC8Uc4eO6JHOK9lHjvQ8+bSrhMfLk9xUH2OVLho1XoM 13z+GL0y745gc9M1SXRNQW7kxsYgUnqy4vQ48wTKOUJ+lORJCwBU811T6dfLH89pu9wKie0ZCC9o w/Ckoi5rHOSQ7JGQjgdc0yy/jG4Lg4q/PbxPeFW3oZH4yKv6J4Vu7+K5kt5kwkmORXFirI78FJsz Aefvg04Ag5AHIrZk8I6rHn9yJPpVWTRNSgBMtowArzVueq5aGJZAl5T1+bvVrylb7yg1BYxMGmyj AhquBT6H8q9ujBctzw8RKSncpXttClsZBGNwNSR6dGYlxI659DTtSGLNvqKuQLmGOlyQlLUp1ZqK ZVGnz5/d3jfjSwvcrO0M0qsAMir6jBBAHNUSManIePuVz4ijCMW0bYavNySZZ47stOCg9vypP++a cFB/hP1FeU0erzXDbgfxD3rPu7n7VI0cf+rBA3d+taEikRNgnpWPbqEjOPXJ/OuvCU1J3Zx4qbij ptRBEsPy/wDLIVUKK/WPNXb87/szYPzQg1XC4ycGssRKXtLI2oxhKndlc2tu4yyLn6VEdKtpCSgy fQdqtW1lqE8X2iOZHU9qlNjqiMC1skiDk47VahWRm5UXuZj6OoOBKR7dqiOkzp9xg2PSr0V6xEgF o+EOCV5p/wButlPzF4/qDml7StFg6NGS0Md7C5H3o84qNoZVGGjOPYV0kc0UozHL5lO2huqin9Zk t0Q8LHozl0LxNlDLGfZjV+213VbX/U6hKv15rXeCJj80YqJtPtH524q1iYtaoh4WS2kMj8X6rwJ4 oLof9NFFSjxDp1y3+l6DFnHJjzmq50aBvullNRtor4+SUHHrT9pSe4nGrHYvm48L3RAzdWrDsQMV ZksNIvoRHBqcGcceZkfyrCbTLpR1DD2qM2kyj5oyB6mjkg3dMPazStJXNyPwvqNt+8srtXxyDDJ/ iasJeeK9M/5a3LJ6HkVz0fmxkFWlXHdSeK0LbV9Tt+Ev5APRua1UZ/ZZm5wfxRN+z8X6g4Iu7SNw DzuQ5q5F4h0m5k2SWhV8/wDLPj+dYkXiW/X/AFvlzD/aXk1t6Vpia23m3WirAvXzRkZqoTrRlrIi pCjOOkTtrW3tpoUZIVIIHUVHfaRBNGxWPa2OMVIji1VFi+6BirUdw8qFsV1qbTOV000cFNA8MrRM uCDTAfQV0OsWJuH3xjDDrWHJH5bEHqK74TujzqtOzIgB3o59qXGakiiedwka1q3ZGK97QiVC7bVU k+1OlgkiGJIyCeldZpWmwWyhp1Ac8gGna5FDLZngBu1c3t/esdSw7UbnGg0BiDnNKy4pVQnpXQrN XOVXTsP+0P1BqS3uG84At19ajaFl4I61PFZMcM3AqJctjSHNc2YSgGetEsu1N1RRI0ca7eaV43cb XHFckkuh2xb6k8ModAcjNTg+tU4LbByW6dKtr6CsmapkgyRzRyOaDkCmgnFSUP3GlU7uMc0iLuqZ cRnpQMfGuBkio5HIPBoaYtwBUTkmgaHb6VfY4qEHFOVqYXJMjOaQsCME9aj5pcZ70bCGNaxMDuQY NVm0e0kIwuPerZLUzdtyc9KalJCcIsyjpb2l2HTJXPetiKQmMA8U1Zcj5+/SkGM1Upc25EYKJIDl qryybCT3qQSbXHHSmMvm81CLZemdo55GJ5qIXk3BBxUN3Li7lDHpVdZnb7vIrOxpc0vtcznlqeXE mcnnFZ4dgcGrEK7j1603oFySRNsAxycjgVav28vTpiWVPk/iqtLH+6HOfmq3exST2UsURUO68bqz i3ezHLRWOJWYxac8wktZmiG4IwIJ5re8O66dbtS0kMcMynAQng/Sqd1omptpMsGyKVz0Va53TtO1 nRNTS9OlzHBwUz8uK2la1mYwjZnpDRA8+WGz71TfRdPkkMj2mx26sO9WosSRiQ2+zPbPNPxhs+W6 /jWSSWxs2ZZ0Cyydskkf0qEeH40LeXeHn+9W1uOc5ZR7im7ySQZUP1FVzCMCTw7dkHyruNiegJNV zoeqwXDzARvx2NdQCG+U+W2fSlC4OBGQPY0XYWRybWeqIuWtHP8Au9Krv5qn99aN+K12g3DPMlIZ Fzgy4+q1aqtEummedyQwNcgvasCcnO2tDw2rC0uNqnBmPGMcV2DLFJzsgb8KWK3jiTEcKKDydves K6dY1oyVIxPnX5QDikbYysrKpwp5xz0rcMMZGDEaiktkEUmM/cI5HSuL6s4nV7dM8ii0mW4lnmhl KDefpU8GkXYmbLh9wxV/S4FZZymCyynkGr0cThlJU9e1ezRjakkeXi53qs5fV9DuI7JmMAPzdaem nSLCoaECuk1o4sduG+Zx96rUcSeWqlVzjqaEv3lim/3NzkfsjHI2kCmWmgXWo6pcPCQNid67NreJ yikJ70aVCBqF4sS8D0rDFr92aYWXv3OWk8N6kgyYg4FVpNJvY1zJZvjttr0UebtP7s4phKdGQZ9C OleI7o9hTTPODbTOBGUmXPGCOKyZoDBK0IzlDmvWpEhkXmNcj2riNUih+1yOqqN5xyK9HA7O5x4p 6qwy75t7Nwud0IzVfaegVuR2NdNb2dnPb2yzxKT5eA3pU8nhe02sFO1sHBB4rkxD/enTQl+7MfRk zpyEGtKNAAT35qOw097a2VBGxwe1XPKYZyhHBr2aX8M8mb98wvDa/Lf9P9ce1bRtoZWAkiV/+Aiq GgWrQRXZbB8yUkY7VtKmWXBx3pRV0E56nBeWIvEuoJGmxfSrmPaopI2HinUSMsM4z6VOd2cHj8K8 Ssv3jPZpP90iOWURAE569AOajF9bEN+8Kn/bU1q6QofUUUkEH2rp5rC1mciW0jdenIrWhh1JXM61 fldjiFnhZB+9jLVKuD/Ev4Gumm8NaTKr4tAhxwVrNs/CVlPbGRbmeI7u1U8H2BYtGYF/GlKjpitG TwlcJ/x76i3/AAOse/jvdK1GG1nkWUyDhl/rWEqE4FwqwmyZlVhgqDjtjrToNFn1SZYrNYuevmHG KCDznANOhgSWUM94LbHdiRU05yiwqwi47nZ6N4IstN2zXDrcTjnOchfYVvzBAoXAVR6CvPBHrIbd p+rrKo7Bup/GrUWreLLbiaBpF9eDXorERS1R5zoTex2oRepIzVyHhR0FcMnjC8jcC70909wtaMPj WwOFkDofUitVWpvZk+xqR6G/dSDJ+XNYF+kMhJPB9KlbX9Nu0IS7VSfU1QZUmb93dwsfr1rrpSj/ ADHJWjNq1iptGcCui8OQxBWlYfMKxWtJgRtUH1INbOjwSQoS3Q+9dFSXNGyZy0oSjK7Rr3NukrCc qQQOKryYddrjIqy918gTHGOtUnlXPynJriV0d7UWZd9pilS6jpzVC0gQMTJxit+V90YAIPrVG5ij 2ZA210Rk2rHLKEb3sMKQsFwRxVjy4yFrHEmwkZNXLW6D4U53VVSDsKnOF9DSUDAFOAqON+PpUiMC a5tTpEApelOkQp82RUTPkZoAkLUBvWogxx6UvUc0DRZEm1eKQ3AdAD1qDJx0pvzf3TzSGThz2NIS TUSkryc1NGQ/WgYzigH0qdolOMVEdsZ5oAQ5zzS9DxVZ5ju60vnY6GmImYkDmoy3FIZQwqAyjOKB MnLGk31XebjrURnx3osK5d8wd6BItUDcZ70q3A9adhXNy+SDzpNyncarR2cZUEyFRWhceT57+bgU 2Y2oTbEAWbge1YXNbGfLAE5R80+KRlxx061DOhhbDNkmpIRJjg8E1YiDWtZOn6Y08YBZDwDXPy/E e/toGl+wpLtHQVe8XRNForsBg764MnknueteXiK0oVD6nLsBSxOH5pLU6SD412uP9I0iUHv5daUH xj8PycS29zF/vDNea6lY2gtjIECuT2rC8kZwTg+uK66dWM1c8/FZZOhO1z3aL4o+FJioa7Kf7wrR g8ceFrn/AFes22fQk188fZlHp+VJ9mHb9K0U4nC8LUTPpiHXdInx5Wo27D2arSz20vKzQkHoQwr5 c8hlOVdwfZjUiSXkRzHdTKR6OarmRLw9TsfUWxCONrD2NJ5SjopH0NfNMeu67BzFqlwMdADV+Hx3 4stwBFqkpA7MBRfsT7GS3R9D+Xzw7/hSbHz/AKw/iK8Ji+KXiyHAaeKX13CtCH4za5GAJbK2k/Ok S4SXQ9lMcgGN+76ikEbd0T8zXlcXxtmH+v0bH+6a0IPjVpb/AOv024X/AHBVJ9ieW+6PQ+c42sP9 2mTEi3l5k+63X6VyEPxd8NzD94J4T/tCtCD4jeFLkA/2kqHH8dJ3a1C1jl/DbMYrvLIp804DA5Na zhSq5KE57VsW2t+DpFIt72yAY5Iz1NWkXw/d/wCrmt2+j1tCpaNjKrDmm2chrS/6EoQkfOOlX0Hy Ly2cVu3PhnTb2Pb5mBnPysKk/wCEbgAXZO/A65pqa5+Ycot0+VGFjG3DCrfhsqdQvtxX8RV7/hHX BB+0H73pT9I0q4sLm7ld0cScLgc0VZKSsTShKDuXI4o3VvkRuaebWHGDFj6U+ON1B3qDT9hHOxfz rmcIG6lIpz2MHku3zDA9K861a0jExKsOvevTpQfKc8gYNedaoreYSwz15INdFCMEY1pTZoW2nG7s ICeqjgitW0sXm3IfvKPWqmjzJLpkTDadvB69a0EJik85CoOOea561CLnzHRSqyUbMqWsOxCjbCak 8tSD8q5welFs5lBmCsFPan52Als85+9XXBpRscs7uVyjplupt5PlH36lW2H2o+/ak06RBauCy5L1 ajA+0seOentTVkhP4tTnbG1hTxBqW6MHJ71fls7ZmGUUfhVvQLaKfXdUEmGw3X0rbudMtime+ete RUoydRyPVVeMYKJzMGmQfaEeMAOD2rR8mVVOeea0n0dVw0DqrDuajNhqCPwY3HvXXQXIrM5K753o UHyilSvJBqlpoxabWH8RNa0ltqHJa03cdRVO3SWKA+ZaSr83pXSmrmFmA2+hrkPFsLSa7YtGCcLz XZedGPvq6fUVl6iLeXULd+cgcHHWsMQ7o3wvxHOtDIMlkIHriqt3B56hXJ46V2ZTIO5Bgcjis7U4 EVYvLUbm615CUuY9SUouNjlhayoAA49uSDVmGS+gH7ueUfjmnyz+VceT5YOTVO6mkS8dE+VQeBWz qzpxvYrD4JYh2Tsases6gn3roN7MtTDVZJR+/sYJx/tjArMtZGnCoAWYDJOKc2ApZ1Zdo6mkqilH m5SKmFdKp7Pm1LjzaVL/AK3S9p/6ZGhYtFJ3L9qhI6AngVT8wfLh+O4NNJBxyGI71SnDqjNRq9y2 9lA8m+DWjGx6ByeKckGuRZNprUcvsGrOKDkkYz1qFosAsMj8TWkaifwsxlGSeqOhiv8AxVbx5cpM e2TTR4y1q2fF3pJb3UVz6POjDy5ZST0AJNWjqGs2iqHmcbxkb1rSMqlr3IfJezjqbifEG1YhLqwl j+imtA+MNEki2uxi3dC/rXJjXrrGZ4YJT6laR9TtLgZudKhfP9zrVKtLe4OlTd0zolubKVyYryF9 3TLVfsbQyPkSpx3Vhg1xDQaBLy1vcW5P/PM1LDbaaqFbbU5os/d8xjkfWt3i2lZo5Vgo3umejtbv GBtBb3oVmXqtefxR6zBj7Jr6P/dUmrttqfiuJj5nlTAd89an6wuqNPq8vs6nbCTPXP40z+L2rkG8 Z6vE+LrR2YL0KjqKmtfHVtMCZ7KaHHUbatVYtXE6FRdDqwhcZzSDI+Ws/SNdtNWDC03MyfeDCtL5 QeOc/pVp3MmrCo5z0qcfMOagAZW5GKkY/LjNAyNlOTg1GXKHk05JQrc0PamY7gwFIRLDcFmAp8gB boKq/ZnVgQeR3qwisB85yaBkEsaEe9VSMHFXpguM8VnTSgd6aExQ3vUUh9DTDKKaWyOtWQ2N3N60 1manhfelKD1piINxpVY1ZWBCKUwp2xRcEb87K9zIHG76U1bTBEgBGKpS3arqM6Mf4qn+0sMkNlTX O0bXKd9IGmJLYxT7W6CjJ9aivLfzW8yI5PpVFvOjIBjPPWqIuP8AGkok0Tju9cCBmuk8QzM1gitu HzcZrnBxXiY34z73JFbCkVzbpcW7Rn73UVzUiNHIUccg8CuqKlhx25NZmsWeVFzGOnWjD1EnqdeN oc65uxjhS2doJ2jJ9qYGHXPWr2mDJus4IaPikGiNtXEnOK9KNPn1R8rWxKpOzKe4f3qAR61bOizD o4NNOjXPUAGr9g0YrHUyvx60cg8AE+9THSrxPmKcCmLZXZCsq5zxSdOSNFi6TVyPAPOF/ClCj0FL 9ju1wGiJNHkXI/5Yt+VL2chxxNJjNq8/KCPUUhijPUE07yp9rSNGQtKCDyBjiolzRNY+yq7DPs6D oBTTboclm/DFTUjHK496XO0U6FPqQ/ZB0DFR9aURzJws0ox6OatwW4nYgvirH9lk/cmreKk0cFV0 IS2KkN3qUQ/dXs68/wB81ch8TeJLb5Y9VmCjvnNI2ky7GbzgSg3VHBY3NxH5iEEdKVpJg40Ja3NS D4ieLbf7upM/tIBV+L4seKY8eYsEgx3Fc8dLvx1iBqKW1urdC8sG1exobluxKjSlpF6nbW/xo1RP +PjTInHqM1owfGuE/wCv0iQHvt6V5ntBCjb15oKKe1Tzmn1CTWjPW4PjJoT/AOts7mM/SrsfxN8I 3IxK2zP99K8VMSY+6Ka1vHjJwPwqlU6IylgZxV2z3q28Y+DZF2x6haoD2PFXY9U8O3H+qv7Zs+jV 8/WNhBeTPGXAKpu6VALUYIWU5BxwxpuVtzFYactj6PhsNKKbYbhCPZ6dJo0MoG2XHuDXzkpuov8A U3kq/RzViPVdbtyPL1O5X6tTVUTw010Pe4vDjQgbbjvk1Kuk3CSFg6t9a8Og8ZeKrYjy9Vkx781o RfEzxbDjdcpKB3Ydar2pm6E+qPW9G025stVvppFGyY/KfWti5RmjwBznpXjUPxg8QR/621tZMeue avw/Gm6HFzo0Z94yanmQShLsetYIAz6dqMn+8RXmtv8AGjTs4n0u4T/dFaMPxf8ADk331uYz6Faf MieWW53G7J4YAd6ZAB82CevWuYtviX4WuDxqG0f7YxWlb+LfDk/+q1e1Oe26i4rPqbBRScFVP1FR SWlu7BngjLDpx0qOLVtNm/1V9A/0arCyxvjbLG3uGFG+4K8dUVXtojLKGjUgLxiuLvDm9AC/cPT0 rvhH+8ZvUVzd34aupNRaZGj2t65zVKMUxXk5I8+1IqNTD7sZ7VRuMtdyk56102qeDtbe+WSGEvGG yaw9U0i9065ke5gaMM3BNcOJ/hs+jymcfbJGt4QA/tPaVDfLk57VueIYY10h3EScODwPeszweiby /wDy0xtrf123efS5F7gjj8a0w0FKkjgzSbWLdis+k2M0SjyAMx5z74rioxhJgB92QgV6IqkRxpjo mP0rkodElaKaTcBumJAqcXGKiYYSTlfUy2+96gitzQPDkeqp9rml2ovRfWqb6PcDjcOBXW+G7ZrT SUViMk1z4JQlK1joxcpQhoT2uk6faLuithnrlh3rm/HySItpOYMxqPmKdq7LDdO1YHjWIt4eeQ9U PSvYqUY8lkePRrSc7yPPDIRgtE6g8gkUgZZUDI+VPQ10jQ7tMU7FJ8rrj2rmbUH7JHkjIJ6fWvLr wdOKPYoTjVk7i5PY005yMgHNWrbTrjUFbyZVXFNu9J1G0QOxV+2fWlGFVxugm6MXZlXdtJ9PrTkn eNhh3HoAxpz2WoRDc0GQRnNVUYvEHZSGBxQ5VYq0kVClSn8DNmwn1i6JFmzS+uBkD610Flo2uS4W 4NuqnruFM8CN/oFyAACX611sTBRy244rrpQc46o86q3TqWINO0VdOifykUO/3mWrESurBSpwP1qy sgI4NTb4wnI5rXYxauOZEeEHHNUJRszk1ZMwA68VVnlRqtElJnw3NJ9u8vgE0kuPWs+ZwKtIhs0h qpUVBLrJxgEVjSTH1qnJKc9apRI5jak1Ykfeqo99uOS1ZZlJpAzGq5bC5jU+1570C7weTxWYC4p2 WosFzVF4D3p4uPestM96uQR5H3sUmgTNCOUsR6VcEeVGT16VTt0XOEYSOoyVFWJGZVIA+UjOO4qU h7EeqwXK6jPKsLbCc5qoNTkiTa8bD3IrsbuVd7DKkVTnSzmUBo1bPoKyujWzRg2+qxbgd5A75rTS 6hnXKyA/WszUNMhDjy12g1XXT8cCQrWiRlz2epH4x2izg2bfvc4rkifat3xDEyW0CFy/zdKxfsdy V3CFtvrXg4tN1GfoeUShHDRv1AttX61EwDqVPIPanGM+hHsaCuB/9auNJrU9i0XFpmXb2hhublVH HlgfrVsLtUA9R3q3tVLCeYj5yAOnvVXJYEn+9XvYJ3jc+AzmPLVtEcopR1pFpwFehY8O7B/9W30N Nsifssf0zTpeIXPsaS0/484j/s1Gty/s6lhenPenAA9VH5U1egp4pkJpEN1bpPaSKo24Ga5XHVQc 4rsZB+7l90rlRZTgEiE8nqK5MRJR3PbyqE6jdiDHsaD2AH1zUrW069YWpPKlx/qyK5OdWuew6c1u i/o1nLcNKYlDYFa4027XrHUXhNSBcdRxzXSp/wACNelSlemmfL46/tmjnJrOdLeUtGeV5NV9GhkN grpG2M11F5gafc9iIz1qt4WyNCiBAJYmm37xml+6bKYjkH8DCqGvh10pjg8HvXbLGp/gFYnjSNE8 PsQoHzU6luUKLftEcJ3HPQUg6UhPelFeba7PqbW2Dr3qveZ+XBPNWagnGdv1rSlH3zHEyap6I0NC BFxcYOMQfnVUDKZPXcaueHznVGT+9GR+lUwflPsx/nWteNjnwTd3dE1tGs13DG/IkYA+1ejr8NtK dOLidTgHNeeaaudUtR/00H8698SP5RgDoP5VnShfcnG1Z05JJnnF78NI4IJJ4rx9qDPNZlh4B1C/ sFu4LiEh/uqTXqd/EBpd1wCAh4qh4UQHw5bFVAyD/OtOTU41iqkVfc87b4da8p6RsPauau7WWzup LacASIcECvoIAqwOSDmvC/EwK+K9Syc7ZcVFSLWx1YWvKq7NGXsGSKb5aHOUHHtUnXYQOpzVzR9O OranDZJJtaZsVh73Q9CdOC1cTP8AIjIwV/Sm/Y0P3Vx9DXoEnwr1TqlyrVVl+GeuopIIbHpWvvI4 74V7nFCBkPyyyA/75qaOfUIeYr6dPo5rov8AhA9f522+7FV38H+IIc5sWJ70nKQcmGkUYPEXiGBs xavOMdiavweP/FsGP+JkX9mAqlNoeqW+fOtGT3PaqAyQQRyp5oVSSNFg6cl7p06/FzxHalklEMrY 4JqzdeMb7xVYR/aoY42U5+TvXnlwhe6Cr/Ea6nT4fIt/LB5ArLEVPcN8pwydZztsei+D4Yv7Be4I /eLJwR3rUup/tOnSMo5BwcVn+CvOfQXSGINh+5rWg0e+a3lidAm5t2c11YaX7lWPIzJWxc7kiDck beo5/Kq2naYb+3lVHCmOTmtNdOuI0C43YpdDtZrVbkTx7Q0mR71pVUZx1OKDcG2ihJ4buh80citj se9WobR7SFIpMZFbnH0xVG8VhIGwSKzoUYQldFVas2irg56e9UNdhSbSLhHHBGa0iDtJxVDVSDps +f7td0nc5I33MNLJGtAgxjy+tZGnaTbmwAKD5cnce/Nb9sM20RA6xmtLwzb282jKzRKf3hBz9a4c XT57I78NV9mmzltPsIot3ljBNJqWnyS2rbBnYc9a9Bl0axkGBDt/3aqS+HrNx5Yd1DmtKFqaszGu 3Ud0cUbeVUUEZwuPaudXR7o20jnb/rcV6g3hWL5fKuGyPWqsnhIupjW6UfNvxWeKTmvd3NcLNU5X kcr4Xt5bWG4D8gt1rpIZfLBLnHHFTWfht7QmJ5wQWySKTUYFtSGT5wDitMLSk48r3OfGVoKfOSpe R4PapftSccg5FY0r/wCiyEDDYrNgu5jDyeQa7Z4a0LnDTx0ZVVE6WS5X+9VWW5Qd+O9YUl/sXfI3 AqOO8F3HvjPy9TWLikzqU7o1pp/lyTWfNN82CeT0x0przfujcOf3QGKxLvWokRkgO4Hq3pVaIhs1 HPOG61WYqWwetZ0esyW8CiWPernIarUutwYQG3wCOtJSSFYl2s33e3U9qciFuVG4dMj1qlb6qjt8 42p3X1pl7rJiVmsVwhGCKHUQWNcKwIUgH1I7Usk1lA8aSzfebBx2rnF1YtZ4SUq5+8DVCSYA+YST t5zUOoNRudkZraO3e4aUBVbAHc1Yk1KwsxG8kwYuuVWuR0i4gvJHgvFYxt0I7VZ1e5sbfCWiiVY/ lLN1FZ+11L5TRXWxp9xdS2wOJujv/D9K6Cy1e3k8PpqE8gWVeCvdq8tmuS0cUfmkqG5T1q8L9pok j5HlngdqqVS2xLPQL7XJLaW7s4wTdG4whPRVqtq2uzWcNsbbLqjf6Qx61Bq9xH/bd9E0f3pPlb+6 cdqgkdQgWRdybMMx/irx5YqXtbHSdNaSf2hbrOjboSuUJpA6SQtJGQVDbW9q46XxJdmzitrdRFFF kKF61UXU7t9Plt4nZGbkn3r0FirGbp3Zv+KiN1sB90/NgVe022hOnRs5ds5wMcr9a5OGe4ltYhOx d4zwe+K7GwaNNNRluHZtpLPt+97GuWL9pJtn0rcqVGkl1OfnUpKy/aw3OckdKZlieLmL8RSTXJW6 I86AKeQvpSlt3X7O2e+a4JLVo9+DfKhXaX7JJEs0BZjSxQW7xKsuwyAclaZgk/KIMexoKSd4I2Hs a2pV5U1ZHHiMBCu7yJRbWQ6pmpZ7Gz2xMiYJX1qkY2J/49fyarNxGFWFWtiPl6g10rGzPOlk1G+5 FJY2rQOrhuabHYWqpGFJpjIvZJqciYC5Ewx7U1jpdi3klPl0ZMLGAdZdvsab9jjzxOKjZgDzJKP+ A0JKoPNw/wD3zVfX5djF5HHuNvtPMkAWO6Uc5qMQxrgNcrkDHSrtuUMnM3QZwRUHmKxb54jzxxXN Xruqell+EeFb1IWtlIytxEfrUf2Vm+XfGeatbVPXyTSbUDcLF09TXKro9S907lvRtMbNxJ8gBPUV qDT5P4ZFqLQ1zBIdqcPzya1VZemEr6PDK9JH53mkm8TKxl32nzHT7hMqxKHmqvh+zlg0aNXUGtu8 BNlMVC42dqj0UAaVFhBnHetJR98xTtRYixsDzWR4rg8/SkjIb5pO1dN5fqhrN8Q4TT0KhkO/riox CtTZphHevE4E6PCeMuNq+lRf2RFjiQ/jXSxblt5SzqXHfFR7dy5xFk9zXgOUkz9CUKb6HNnRwekt E+iyfZXnEqkBuldAVI6iI0tygOmYCJ9/Jwa6cLOXPqcmOo0vZXSOd8PWzLrCZI+4f5VCunzuuU2k qxH61uaHGv8AbMI8kfMT/KlkhWK9lURPt3npXXi5PoeZl0KcpSTM3S9PuE1a0JUcSiveFUlAeBhR XlekwRjUrf8Advkvkbq9WDsowFQ4HbrUYSTaOTOoqM1Yqan/AMgm8wv/ACxNUfCin/hGbXA7H+dW 9Smklt54SuEZNvFVtHD2WlRWyqSF6Gupp8x48ZXgzVVRkZHevB/E+T4r1HgjE1e6xylhllYH1ryj WrJG12/kOw75cjNY4qXKj0crpe0q2ucbn5hknrW74JP/ABV9gQf4qtJpnmsqrHGT6itTwvp6w6/a SCMAqcmuKlVbkfRYzDqNN6nreKcB7npUYljx94CniSMkAMDXqXuj4pRtJ3KFqNqvyfvVOA2M9qjt ynzAsB81TYyPl5HanpYNbnLeOE/0JDjsegrxkAnPtn+de4+LoWubeOBcZIPPpXj39ksQ2HGQTn86 4a8lFn0GWU5zi2jJtLczakzkcLW/Ac59qrRWwtt+OSec1YgOM/ma46s+ZH0eCoqgrdwur+8smj+z 3DxcfwsafD4r1tNoGpSseyjmqupLh4yPSpvDi/8AFQ2auAVL4IIr3sJBewPgM4lJY2RqL498SQ4D XE3PcpUyfE3Xo1wZ0b3cc16PcabZujB7aPhCRhfasLSNE0y70dZJ7KN33HJI680nKKdmjnUZOO5z 0XxW11eXtreQeueasp8X79MebpcLD2JrD8d2Fpp+twxWsCxI6bsCudYEcCt4U4TV0jCc5wdrnoyf F+M487SQP92rI+KegXC7bjTbgevHFcT4d8Nv4gMoWcReUefpXZ2nw70mFQLpnuWPr0pOkkKNWXUs wfEDwfJ/yzlj4wQVq7pvjXwfbQeTbXnlR7t2G9ao6t4Q0tdDmhtLSOOXtIRzXnKeHLt5p40kQ+S2 CCKxlBJ6m1Obd0e2ReMfDs+AmsW/0Jqyus6TMVMeo259MNXz9f6dJYXKQzBNzLuBSotiDJJcH13E VUaKkrkzruDsz6QS6t3JZLmNh/vCnqNz7wyMPY182CVkbHnSr7iQ1PFquoxY8nUpgvbDmkqDWw/b J/Ej6G8lzMx24z05rJ1azuJANluW+leNQ+J9fhGYtXnHGcHmtGx8beKCQv8AajNj1AqowqR95GdW VOSszumsrxYZ/Mt5EyM8isy1jim09o3zG+/qOtQ6P4u167udlzJHLFs5OO9U7zUGsoZJt+HLHp0r oquq6GqPJgqaxaUWUPEbTNcpbpKNoHOOtS2EwgtpkiclZeDnrWFJfmVhdBv3meSan025dpCzkFTy TXkSlO1z242aL93dGEJp0jEwNy5HpVWzawZ3V87F6U2eYXNwQnPbNQx6dKsjMkgIPUUlN9R8hFfi NpB5DEoeMehptyZ0bbcclFymKVrWS3n3HLhv/HTVa9uWaUjcG4xWl3YVrGlemIafCUkHOMrWbe3Z iUKu1VIxgVVebdGsZ+ZR3NIJYwOI1Y+pNNJ9RF2zd5rdlKDjvT7Rk85VkPB9arW7OmX5A9KJTvmJ A2EcjNQ9zRaIkvGMN6dh+X2qaa6T7EY1GGbqaz1cSMTISGBwM1O+2W1O/wCUr09TVW1M7soI37wA 8AdWq8jYi5fcewrL3A8Z6dql88kDI249K1law7HoOuXKS+ILyLG3bLyfwrP1q4MmliKFjuU9RR4j n8vxLqGcZ83n8qxri6cECGQAHsa8Z0vfudViCK6WMjIfmroMeHkSNwW5ye9U9jsFBCbRzTpJGYiM J8o71u4dRK19TcgZvs0W8gAnvXa20mNNjP2oD9395V+WuV0TTrzWLOM2USv5XXd3rtoNO1FLDmyC si48oDg0UE9T3a9Sm401fY4HUTJ5m5fsx989altQ8qAGGEn2NXNR8MarPMzropGewJqpB4c1qB8n Rn/76NZuB6VLFU7fESmI97eM/RqZ5ef+XX/x6rbaLfjrpcw/Og6PchSTp9yp9qwcWdixNL+YreSM jNq3/fRqa7XHkjy5R8vQUv8AZ9yCB9jux+FS3dpMzxD7PdgKv92nZ2J9tC/Qz9p/uT08MB/FMv1F TC3kQZK3Yx6pTGEmfvXP/fuoszZVYy2Ywt/02l/BaUPj/l6cfVBSnf8A35x9Y6VS/eZvxSi0iuZd yS3bc5/f5+X+7UAbA5kQjP8AEMVYgZ9zEynp3WoRuUn97H17im0zNSXdC7lx9+EUxhznER9809m4 5aI/hUZ+8D+4IPuamzRfNG2rNvQyPs8o+TO/tWoegwRWVoZ2wSEvGuW7VqqQejqfrX0mGs6SPzvM k/bzaIr1wLKXO37tJpCKdKgxt6etGoALp8zHYRt6Zo0k40y3wEHtmql/GRFm6LLqr/sj86zPEYH9 nJhW+/8Awc1qgZ/hX86yfEqZsI8Kf9Z/AanEW9lI0wMX9YiYkLSJbzfNIOO6ioPMLfekGfcVPCSI JA3mjPtUXH9+T/vkV87NI/QoJajfMx1cEd8CkuSrWHBX738XFSEsBndJj3UUt0w+wDLv97+6K6MI rTOfGJKkZ+hAf21bjfD3P3jRcgSXc4KoQHPIY0uglf7dtyZBtGeGHtRcMBdSg7SCxzXfi9tDycBr OVkX9CctqFurhQQ3c16kXG3GU/CvJdJx/atu6lQd/bmvWCcgcsBgdqWDVjgzrWasV74AxSH5enrU Vn/x7R8HGO1S3bf6PLyc49Kith/o8eWXp3rtduY8eEvcZbizuB5rzvWcHVbvJH+s9K9FhKqQfk/M 15xrTOdXu8MP9Z/CK4cbsezksb1yKx2i7U8EdMUsU5hlE0RCurHvRYhlu1LFycZ6Co5H5JO/r6Cv KjZdT6tRU5uMkaI8S6uv/L0h/CrMfizVOhkQ/SsEOP8AbP4VIF74P41anNapnO8DQtrE3v8AhJtR gtVlwjbjT08YXwTLQISfesSfB0+P5B19arLt34Kp+ZqvbzMY5dh3F6G/N4smnwstqq/7WelZEEaO k0h25xnFQP1zhPwNWLRh5c5O37tQ5ub1OiOHjQh+7Mm7QC4w2zB9avWWnQtHM5Mfyr61CV+0XR3M mxexq9Y7hZ3nBOBwQK6oUkzgxGIqQV09Snc6HHfQI8YVGHvTdF8Pywa7ZyFh8snY1owyyS26Pu/S rumt/wATOAk/xV9PhqSWHR+a5liqrx2rO5l+4xb/AJ5n+VY2gA/2MoIxhj/OtYszZ54C1T08qljt C8bzXnSj76PchK8DgfH9pNd+IYREhJENc0+k3anmFq9K1u3WTVUk6HyOv41kyIMA7uc16WDgnBng ZniXTqK3Yb8ObOa3kvTLGVBHeu65H9KwfDZ2tcDOQRW8G+YVFaNptGmFrOpS5mOdN9sysOtcXpyj +1tSUKOHxXbbuMHmuZgtI01W+YfLvbJ9645r3kexRWjOE8aqP7ciUA/6vtWIEzIu7BXIGD1rvNa0 1W1mGV0Dhk4zUD6ZbA7XgUNnJruwtNSgzysfi1SqJMd/wj+lSQqxtRvK5yD7Vl2Xh3T5rTcUYEOa 6raCoCyR524ArPsbcxQMruoPmdM1yyjNS0O+E4yhdHL32l21nfNHFnaYi3NUNNR5JvLVcluBXaJo banqw3svlpbncR356VBpek2tteLKnzdQB6HNb4aMpJ3ODH4lU9i/YWAsLTb1cr1rnfEjbLFSByX5 rr2UlSwzxXIeJwTY8KeJPSuuukqVjxcA5SxSnI5e2bLFT0NakDLaKVfkN+lY0IVHBlynfBq+lwkr +WW3q38Rr5ySa0ProKyZZt7mOGRvL5z0qaK/kmciJcMOuKxm/dXBTPHrTrS8ntmMkJ+bPWlKFlc0 Ui5PfTOxj8pwc46dTVeKynkmQzRlV3cmtxNWN1CplgRXX+LHU+tRNqT78O4I+lYKbvYGc5doIbh1 BOyPtTdpTbvjZTIMqMc4qxeyQyXEjR5BJyd/eut1yfTtL0XSL5bZZtRurclA4wI1B612w1RmzmLS 11CdNlvASueS/Fa0PhjUtQukihVTIw+VM9KxbnVry7ZftFyzk9kG3H5VZ0vWLrTdSjurOZlkUYyx zUcupSZ1MXwl1m4UvPNHFng/N0qZ/hNqQ3j+0oSAvB3Vz974o165keVtTkTPO0HrVOHWr+Zik1zc Fz/EGNW9hWMi8tXsL2W0lIaSBtrMO9R7sjmku2Y3bl5HdieS/WmDLHrV7xFY6jxZMkXinUmbLYl6 fgKx0MVztLRspz3q74qfHirVBnP7/wDoKzBIuMhuRXHyG7ZJNHcxyYRvk+tH2qfIDMPlGKhMsj87 qekDXAJIAx39aLWQ4JX1PRPBPiODQ9NzcxO7MMgIOtdFJ8VtOiOJNNvAexC1wFnGEsoOOi9al64J XOPWuGOIcJNH18MopVqUZt6nbH4x+H1ba9veqe4KU8fGHw033kuh9UryjVipujmMDj0qltT7uwfl XbTqRaPIq4CNOVj2cfFzws3Vp/xSnj4r+FGzmaVfqleK7V/uL+VGxT/yzT8qfNHsZPBPoz20fFHw iw5umH1Snp8SvCTplr1Qc8ZFeH+Wn/PJPypDHH3jX8qOaPYj6nLue6/8LD8HMeb+H8RTv+E78Gt1 1C3H4V4QI4j1jX8qDFF/cX8qLxH9Tl3PeV8ZeDZP+Yja/jTx4m8Gv/zEbH8TXgRii7xg/hR5EX9z 9KLxH9Vmup7/AP294PI+W+sj+NOOo+D3/wCXuwP/AAIV8/fZ4f8Anlj8aX7PEf4P1pe4L6tUte7P f/P8IP8A8vFl+DUhi8JMQwksvrvrwA28XdW/BjSi3jAyA/8A32aXuMaw9bdNn0JDb+G1TCS2oyc8 PUv2XQj0mh/77FfO3kquBvlBPT94aXZ/01lH/bQ1qp2jZGEsJJtuTPoaTStEniZDLGQRz84oh0PS FiVUkTavT5xXz0C4zsuZgcdPMNG512g3s4Y9hKaXO73H9Vlax9FjQ9P7S5/4EKhvPC2n3kSo7vhT kYavn0TXI+7f3X/fw0/7ZfqONSuR9JDVOd1ZhHCzTvF6nuv/AAhGmlWXzHGfeo/+EBsT0uJR9MV4 iuo6oOV1O5/FzTxq2sDpq10PbdWPJT7HUljP5j2o+AbXtdy/pTJfh/bzQeWb6Yc56CvGhrWuryNX uR75qVfEfiBOmsz/AI00oRd0Kf1tqzkerQ/DWG3mSWPUJcqe4FJJ8OA7uw1CTJOR8ory5fFXiPp/ bU4HqAKlHjHxYi4OtSAdjtFW3GW5MViaeqZ6bbfD6W2uY5hes205wVFdQLCcdZAQK8NHjnxaPu62 34qKePH3jBSM6zn/AIAKcJRgtDKrRr1GuY9ruNOuJYpAHUZ6U2HS7hI1XzF4HpXjY+Ini5eupr7f IKevxJ8XKcNexEn/AGRVqonqZfVKi0sez/YrgDhlz7iuQ1LwfqFxfzzqImDvkc4rix8TPFqtzcwt /wABFPHxQ8Vg/etz+FRUcai1NcPTxFCXNFHV2vg3U4rkOVhxjsxqu3grVi5by4+e241gD4p+Kl52 2rD3qQfFnxGoy1van8a5/YU7HesXjYu6RtDwjqydYR+FMPhXVwcrCazB8XfEA62Fsf8AgRqRfjBr nfTLY/RjSVCmupX13GpWsac3hvUzYIhtmLA8gCqv/CO6krD/AESXj2qFfjFq+fm0i3/76NSL8Y9Q /i0aI/RjQ6EO4o47FxVuUf8A2FqYP/HpL/3zTodH1JIpt1rMCRwCvWmj4y3I+9oi/gTSj4ySn72i 8fWl9Xguo3mGK2cSu2k6mTtSxnwep2VPb6beQ2N1G9nJuYcZ4zQ3xqjhxv0V/qtS2/xpsbhiG0qR T9K6IwUVozgqYmpOWqILW1uYrJQ1tIMdcjpUmnnOpQcY+etyz+IGlaraPuhFvuGB5gxWbpMdlNq6 EX8P392A3avYw2KXseVny2YYGcsR7RnXgAbvXbVSw/49Ov8AGa0QtoQQL+PJ4+8KjhsoYE2rdxEZ z94VySmnK6PUhZU7M53WQf7SjIHH2c/zrHClkOexrrb/AENby6jm+3RDZHtxuFUx4RJyVvE5/wBq u3C4iEIu54uY4OpWmnEq+HgQ83uOK3e/41Fpnh57IsftCNn3rQ/s+QgYkT86mtXhKd0XhMLUp01G RXU/IM+tYaqRqd6c8V0LWV2owmw8561npoOofa5p2CESds1zTmrpo9OnF2dzn9c/4+7XPHy1UugD ckZ/Ouh1Xw3qN5cQuiJiP3qrceFNUllLr5f0zXZg68Kd7s8rMsLOs4pIw0VlkRti5DetLdInnkBe rZFa48L6srgmND+NE3hvUzLu+zg4HrXX7ag3e55X1fGRjbUy7QNFdqyOQeh+lLaK7XbAqBz09K0Y vDuqJIH+zY9s1JbaDqkV40jWxwaarUktGKeGxVS3MmTRqrKRgViagI03K8WQD6V0g069UsWt269h WDqukapNI+yzlC5GWArkqVotaHp0MNKMldHBeMFFvrYCZVfLyVCjisJH4wp6966fx9ZXVpqEEt1b PGskYVWYda5dAd2Xxn0FebJdT2Y6DtsjjnJI7+tNQfvFUkrzzT959cCoyqls5JrNhY2MxsAgJ6da qzsYjgHI9ariYgY5o83+8CawcNblXILpllU4bcwGN1dL4vYNpvh55M/NaHA9BmuachVYAe9b/im4 83Q/D8mPu27L+tdUdibGGSqurxsMdx3qSNtzK5X5e5PUVUXczcECpkUKV3NnPWpaGkWZH+XMYDAd 6SGWSW4GXEf0ps0oIxEvAqNZAHDYwwqbaFDbyEecx3lyargFRzV9rkMwJQfWo3KODwKIya0EX/Fj AeLtVxx+/wD6CsZWQE8da1vFYL+L9V2/89/6CsoxgISTg1NzRjkdVbqcVZi3N9wZye9V4Izweoq+ gCNjpnFRN6GlPdHRRKIrWBduDs9ad260rrhIx1+XrTMc14tT4j9KwulGKKWpWgnhLqPnFYnuRytd SRgfXrWFqVr5MpkX7h6114ea2Z5+PoK3MiAW0jbNq5LLmnfYrnn91nBxxV60BDwH/pjmr65J3HgH 0r06dJSPkq+LnSlYwvsNz/zyNL/Z90SP3Jre7/eNPBI5ycZrR0Ec6zCoc41ncooJiPJxTxYXWf8A UHFbF82IEIJJLdD3qQTXYGRAu0Drmo9ijX69UMMabenpbmlGmXh5+ztmr7eIQjFTCMg44NasU++z 8/bjPvR7FC+vVDmZLO5ijLyJhR3qAjvXQ6pPO+lktGAK54D5R9Kxmkj08NVlOIDjtRgEEEde+aOa P4aiyZs72Z03h/S7O60/zJ4A5zjJNao8O6V1NsD+Jqv4ZGNIU+rVtAiu6FONj53EVZqdrmFrOh6d a6RLPDAFdeRz1q1pnhvTJtNt5poMvIuSad4kkC6HMvc4/nWjZn7DotjLN91kGKlQjzDc5qCdyBfC mjkjMB596wfF2j2OlW1s9nHtaV8Mfau1X7qHHWuW8f8A/HvZD/boqU0ol4apJ1FdnG9BikxjvS0V xWR9DGzW4gGDS9etFFDSGBAxj36VqeHLG21HXoLW7z5Unp2rLxmtjwqN3iK1z2NEbGNaTUT0b/hX 3hk/xPVfUfh/4ft9MubiIuWjQsBW7bKG5INO1UoNFvBjH7o11yhFI8ONablucv4a8BaNq+hQ3k4d XkycDtVz/hW2hhzzIecZrZ8Djb4StfTB/nWsVbLEDjNKMI8oSrT5tzz+w8B6Rdape2rNIFgOAR3r WT4X6GwH72YZ9qvaI2fEGrZH8VdLGPlX6URgrBOtNP4jxPxpolp4f1RbK0JZSMktWBDHLPKkEKF3 c4AArrPicc+KAvrH1rM8ED/irrBMhhu5BrncfesexSqNUrvUp/2Dqw/5h83/AHzQNC1YkD7BMP8A gNfQoQY+6n5U4RqTyqdPSr9i7HCse09j53Gi6q3SxmP/AAGk/sbVgBmwm6/3a94sgrRyEqvD46VZ CKDjy0Pf7tUqTsH9oSvsfPcunajCpae1ljTPUiqnOO9ey/EEAaNGQFXLYIA61431dz71jJOJ6GGr qtuihqPAHX86ZpxxK2Kk1AfLmodNP71q1XwnK4pVrGqoDHa2SPrU9tam5uoreIHe7YXDEVAn360N DONesiT0lBr06Eb072PDxr/2pxbNc+BfEEfO1jg/89W6VWg8L67cKWj81gDjPmHrXss7Nk/NyydP wrA8PMwsJVLnJnOKw9pZ2sKNKLje55Xqen6hpMscd5JPG8gyMSGqwuLodLucf9tDXWfExs6pYEk8 x/1rjx1rqoWlF3RzYi8ZLlZL9uvY+l9cAHj75q1aTateTC3t72cydhvPNZ+M9eg5rc8Gnb4nt2PV ugreUIpaI54Sk3qxLq18U6fA881xdLGO+401U8ViMSC5u9uMg7jyK7zxiSfDdyGxjqOfekgZv7Lh wAAIME/hXn88m9j0lSjbc4GCbxPNF5kd5dMp9zUTeINdgLR/2rOpU4IPauy8Psw0sAtnDNnj3rgt Sz/bN2OvzZNXTnrqiKtNcrfYuf8ACVa+nA1mf8qevi/xGOf7Ym/KugstIsJbCCR7fLMmSagg0uxa W5VoOEkAFaSlDqjNQk1oZP8AwmniYJgaxN6j5antPGviaSYA6tIQevyjirkumWqXtsFhwjttNc2g VNSkQLhd5AqoKEuhnV54Lc6n/hL/ABGOP7Uc5PXaKrP8RfE0EcxF4rbDgZQVShj3ybc96xtSQR/a UH97NEqUeXQyp1Zc2pJrvivWPEghXU5VlWHlVAAzWKo2N1/CgdD9Kb04rg62PQbTRISaBn1prGgE 0Ekobjk0eYTxURPrSYbtUtDJkQOkzE/cHHvWvrGJPC2it6KR+tZVsMwz57itXUFVvBGkv3DkfrTT sIwtg3daOnANKqBn6054tvNO9xpiGRwuAcf1pqgsck80hakDUAThux5pikbsHvTeetAZepqbBc2P FDBfGGpkf89v6Cst03xl/etvxXZXK+KNTl8olPOzuHQ8CsHZcNGwKkDPp1rLQ0Tg9iWJAyggHipg pMoBz94Gm252Qqc8nt3qeA770buM4AHrUTfus2pq7R07tl+f7opPlxRIv7zBHIpNorx29T9Loq1K PoISOcVBcwC5tyjfhVjZzSFMMPrTT5Xc0qRTi49ylFGYrhEYY2wgVYXoB6Us4zfS56gYA70YbGNp r6DCyThc/NMxi412rDhTuw+tMGfSnjpz2NdLaOBLyK1+f3cY/wBqruSID/1zqhqHHlL/ALWcirrk C3b5hwnrWTaNbeRyEhyzf71dZb8aYPoK5Jgwc5B5autR0XTF+dckDjNK6Gk+wzVzjRAM/wAVc3nN dBrEiHSQokUknOAa5/3rjke/hVaIUH/Vt9KKCflNR1R0S+FnaeHBjSI/rWwprI8P/wDIIiNaq8V6 cPhPlq/8Qy/FX/IJf8P51p33Hh7TAfQVleKSDpbD3H861NS40bS1zzgVivjZu1+6NUH9zEK5T4gH 93ZD/arqs4SMHtXJ+Pj/AMeX1p1PhDDr98jku9FHekrhZ9ItgoozS4JXcAWHtRexSV9EIa2vCXPi S1JrGKsOqkVreFiV1+ADqvJog7yMsRGXJdnr1svGSar61gaNe4z/AKo1HDcEcZpNWmVtDvPXyjXc 4+6fNQfvFnwOf+KUs/xrZz+6P1rE8EHHhS09s1sZzF9WxSStEcn7xhaIf+J/qv8AvV0sZ/dj61y2 itnXtW/3q6aL/VAUo6IKju0eR/E0/wDFXZ/2Kz/BH/I4WBH96r3xMP8AxVhHolYvh3UItJ161vZs +XCcsFGTXO2ue57dFXw7SPoQke1KD/LtXCt8VdFHSCf/AL5pp+LGjg4+zzH/AIDWyqKx5P1Wqnex 1NgxMc2M/wCt9Ktk4z1zivPbb4m6dAsgNpL8z7gQOMU9vippxYkWMp96ftYlSwtXsa/xBx/YKlhy H4rxrqzfWu28R+PbXXLAWyWTo27O49q4jPLYBPfiuapLmdkergqcqavIpahgLyeKfodmbmRnJwBT L7LIBjIJra0WFYoccDdSqT5IWOjC0PbYjmYlxZm2VJAwOam0cY1uyOeswNSalEf3SL0PSotMDprN oSv3ZgM162ClejZnzeaxSxrkj3Gb72f9j+lYHh9v9CuB6TmtycsCBj+Hr+Fc5okyQ2t0ZGC5uMDN c0tyIv3DlviUf9O08/7NcgvWuu+JZAu9NOQRtzkVyG4cnOa7cO7I5MSryQ/qevTmtXwo4HiK0YnB LVn2lpLPcw7QCrNg11tvp9taXCTRL+8jNdai5Lc811fZ9Dc8XsT4du89hkfnTrTB0uHHQxZ/Ss+6 vHurZ47nmMr82KvWrobNI06BCBmuGpQcLu53UcYp+7Yz9AOdOYf9NTXDapxrV3/v122g5jspFcEF ZTXI6lY3U2r3MkcDvGzdQOtZQR3VXudbp1xENJgBmjXjnLc1VtbqP7Xd5nTBcEc+1ct/ZN+7D/R5 FAHHJqZ9Cu9ymKN+R83NbSgmYQk7WOlkuYmuLbbcJw+etcmfl1aYfeLMefxqxD4d1ASKWyqjk881 NHoF2bkSKVCZ5JPNVBcpNa842LmlWrXV8I04APNaGp+H11GSW1tlCuBkvjrVrTVj0yANt3Sk8mtD Tr+Kz1R7t0aSORMFcV0VKkfZNI8f2dV1k2cYvgC9bAWZfl601vAF6oDNeQgjopPOK7t9cg89ylvh WrNvZLW6lMohbcePvGvA5Kl9D3m3yo5L/hB5Sv7u/gABznd3qWTwHdPDm1uFcqMN71ptpFkWHlmR ed33j1rHvdUvLLU5Et5yoVgQueoqZKsjF1LbkTeCNSXjI4pn/CE6l2Za7HSPEK3pAucGQ9FHXFaz hBIGCHB7CuOVepB6nRStNHnMXhXUoo54ztLSDANXbzQr7/hCLOFlBeKfHFdbcXiQgKltI/zdhUer XuoW/g4XljYsV87kMvOPpWtGtOavY0lTitDzd9Bv06HGfamtoWokFeoHU1vx+KtUjjBntoznkfLV m38XiU7bqyAz6LyatVZpk+yOXfQb7qIjjHWm/wBh3iYJRs/Su50/WH1O5ZFstiKPk3DGTV6Vr4N8 tgGx6Cs3ippl+yPORomoOCFhJp6+HdTx/wAepJruZbrVxINunAfWq1xq2prEX+yFCDjkVSxUg9kj lptQmkLM0jkP13dzWhbXDXNk7rCp2Lgcd66zUvC9pcatLBb2jIkT/Lx0qS08MyLqT6WH8pJF3D5a 2guY440nA81hjeaZIiQru2PpV1tLntNVhi+adyRgqOlen/8ACu9GsLOW6klM8saEgdMGt7w1p9om jW9x5CGdv4mXJxW3InFs64Sd0eaXETxXLq8TKw65qKtrxQC/iGZVHToKxnR4m2yLzXizg17x+kYW qp0o+gdOaaTnkdqXJPHNNOV7HpWdjtaQ2WNHuPNKsJGHNYV6Lq2uGjaV9pOQa6DORnmqeoW/2mHI zvXkE100q0oux5WLwFOa5ktTD86Y/wDLV6PNmII816aRtJyM4OMUmcdetd6nK1zwHRipWsKXkcAM 7kineZIcsXfB4pgyPmBxR8vc8U1KTDkiugbBjo3FKC2Mlmx6ZoOGx85GTgkdhVq+tYbV4xBIzq65 JNUuZq5D5FLlK258/MxK0deaTt0pQGY8KTUM2SSWglFO8t/7hoMMpBxG3A4OKVwk7RdztNB40mGt QVn6LBIulQgoc46GtERSf3cV6UPhPmK2s7mN4pP/ABLwPVh/Ort85NnYJ12gVX8R20ktmoGMBgT7 806Rbr+0rW0ZDyAVTFYr4zWb/dI6M8RoD1rkfHpy9mD2rtr+3WK5iRF42gnPrXHeNLUzzWw8zBXn 8KdR+6Vh/wCKjj+9FXBp+Gy03XpTxpqd5mz9K4GfQqehmzEiJ8elP0x3W0UnktWg2lIyEb3OR2FP t9MWOFFCyED2ptqwQny1ecvW9stzaLLtUnoaZpEYi8Txqi5PoKk0u3Bd4gG2q/Cmtvw7YxR+JRM8 OwqOG61MIOMtTXF4mNXDtM313Z4RvyqPVfMGjXfDD93W+JkP/wCzVbVZFfS7lOMFO4r0ZTVrHykV Z7ieCTjwpajvg9a1icKMno2aw/D0nl6FBGpwFFXfMI/HpSi1Yct7mVotxGPEeqR55Y5rqYXAjB3c 5rhtHyfFWoEckHpXURF8AFcc+tVZWJ5ru55t8SY5X8VswRyNn8IrmRa3BIKwyf8AfNeieJ1WXUg0 iuzsucqM1kiAY4hlJ+lcM0rntYeo1T0RyQs7pjzBUqWUgiYPD8x6V1XkEAgWjHFQSQSC+hT7PjcM 4JqoRTQ5157JHOJpd95YHl4FSDR7s5+VB9TXV+ROUGY1zn1qQW8wXOIxjsTUNK5oq1Rx2OTXQrk/ xqD9alTRpoCXaQYYYFdQLacEr5sYbGfwqC+tysMRaYBd3Yd6uCV7GM61SxzY8LzTTIWmOByQBW1b aH5cnzSnDDjitAGNY2ZZixxhiBWTf3gMsUsczLBF99R3qJ2crMcMVKjHmRpS6PHIqbj92oINNiXU Fi6FPnU+9QLr4lRfMkSNSeGU5JqS31e0l1JnVtoRcfN3rthUUFZHgVqntJ8zOue9uiv+s4FcvdTS wmWCQHDSblI71Jp2vrcX0kLuuwfdOelUfFTiMpNDckyKeQOhFRKaCTutDVmtYNWhtTdxFjEMA01N D08Y/cjk0ywvYrHT7Zpme4ac8MB9361rEJ8u0H5fmx6VdKsloEoczTMyztIINReNIwFRc/jV9UUB cpznJqpHh9Wlx0K8n0q8QdxIGRjg1tKq+hPsE9yrdqPskpCjpT7ZiLZWHYUl4B9llBJ6Ulpj7LGQ Ccrk0Tm2tQVKMdkSAKOFGB1NVrQHZIT2PFWW5BwCMjmqtuQEkHXmkti5O9yYFgec4IqC3J3SEk+1 T5+7UEHDu2QaFJgopEhJKHqTioIB+75DZzUxHBc5HHao4AzJkAk5pOfmCSvcSU/uxRnpT3hkKDMb g+mKli067mAKooHuaXOu4PVlT+M0hPFX10i4a42NJFGMcktUNxZCHg3CMfVTS9pHqxq5VyO/SsaT w1faxq0jW+0L6mteSaCPg7sjqcVJ58dswltJnWRxywrlrVotaEuEZbnQ+F/h3b6aPtNzceZOw4x/ DW83hWBsn7UwY+grz0aveK7FZ5M9znrUieIL9BhbhwPc1w89Pqio8sNEdw3hIqSUuCec4Iq/LYP/ AGUlgMncpBJXivO08T6ujZW9fA9qsR+L9Yx/x+ED3UVpCpSStYbkdIfB9yqeWs8BUeqDNQS+DL0r 96AgdBsFYq+O9XVtpmjYe4AqwPH2qIwDLCfxpXpdilULf/CIaqv3UgB7EHBFNPhjWU6jd9GNRD4i XyN/x5xSf8CqZPiRMP8AWaev/AWqfZ0Zbj9oV28P62MhYWHfrmoJNE1fYVms2ZeprWT4jwkfPYyf hSn4iWDwMptpVyMYp+woj5zdmwt5KMLljyQOhrJUsPGIdydqw9ccVoTPi6nJHO+qDP8A8TyVsZxG K9GmlqRI0dSIOm3CIOXQ4OKNCbydDtgyncq81FqL4sXPT5KlsSwsYlC5xFQvhHBe8jznxS0n9vPO jgc1S2vdYdpVyOKt+Iwn2+RkJYtJggdqpZt0jyS4PmDPFcdWCdFH0+ErSjiLdEiT7HgMxlxjr7U7 7IOcyHhsVYke0w7bWOXwc0vm2pJzEcNKSa87kPoPbyeqK32NFPMhPOPxoFvAHVslsHpjrVkXEJxt twD5hPX2p0dwWKYhXkkjijlaIliHbU5rU9LSO4LxRswcZwB0NVDp5A3eRITgHpXYiaVkANsCdvpT yboghYMcDHy+9dSqNI82dOMne5yA0xzJhbWQ4bGMdaemlXO07bFvXkV2Pl35c4iON3ZfagWepMAo icZTHSmqtzJ0Ka3Zx1xpd4kDN9k2gAEtirZ0+a5S3eCLem3Dbh3ror/TtQ/s6Zir8LkmodJ028vL KOSIMUVsHbW8J/u2cNSlT9stTBXRb89YUH1qQaHec5MS/SutXw/qJ6o3504eGb1v+WZ/OufnZ2Wo fzHJHQrknmaMfP604aNMIyXuowFXtXYL4UvT/wAsx68mpU8J3JAQ7VyMGmpa6mc/YcrtIqaLpzT2 UY3nIHHHFaf9jt/z0q9Bol3bxiNL6NFUYIxTzpUv8eqD8q7o4iMVqfPTpXldHNeIdM+z2IkO5zuU BR9aakzHxnb/ACgtHCMZroZtGimUJcakXjz2HSucFjar41Nu1zK0Xl58wDkU6deDlcc6bcUjobqL 7XN5j8EDjFc/r9qs15Enlb1Cc+xrdOnaTj5ruUke9Ry2Ohk5ImLdzuPNYTxMHG1zoo0eSopNHLHT V6CBRj1pVs8AZjQV0LQaMhx5cp/E0wjSVPy2rH6k1xSqo9hVKf8AKYL25VCQY1OOvpWVmXj/AEyM LmuwkNi6lEscFhgHPSucuNI8g+ZHblxnp6VcKiZE5RfwoyIJgk0ha443feFdDoF5bLdbt7yN9K5y GzuZZ5Y4LLc6v9010Ni+qWigpZxRuOxFdlSUYtHnRk5JxZ0y6gh6RSH/AIDUd1ctcW7wi3l+cYzt pkGsai6/vkhT6CpP7Vus8Og+grkli12GqHkN095LWzjthaynaOuKtC4nYZWzm5P92q51S6PJlx9F pv8AadxuP789KqGK12FKj2M7Shcr4k1DZbszt1TuK6AQ6gQu21C+uWrl9PuZf7cvZRK29hg1q/ab ljzIx/4Ea1q4i3QzhSZYvtIv5phJiMHHTOagGi3gGTJGD9abvuDyDIaCs7dfMrndZvodMZOKsSDR p+czxjA5G7pWXf6cY9ctF85cMMZ3cVfljeKIyzBwijk+tYGtRznWtN8vchn5XPpWlOq9rGdSo+50 v9lRq237TGef73Sq91aQRWc0sd3HI0YzhTnJqU6fcbdrA7u7YrJMNzp1y9tNEDDMpKHHUUuaXMS6 zUdzKudTdPKuWmUJKNpx1rQ1Mww6FFKJiTnPK1xU6zWsjANuRWLbW7c1Pd69c3ej/ZLkKQWwu3rV x5r3OCWMaVmdJavHJZti4TzpOVHr7VyzMzy3MJciXPIPSi5YQfZpI5TmFMlR61Ue9M1+JplxE33s datK7ucs8RzqxCkv2e6jYxZEbZCk1cu7gXt68yADC9E6Cs+7nJuJPl246VLaXZtkZSgbzExxWvKc jTsLHdvB91eSeuasm5b7ZA8jmQf3D0rOIHVmwfSgSKsinJJ/lRygm0jrxq6TiWY4inRdvlgfKR7V fi1+C4WYm4EbeWAM9zXI2N41v5qyBZFlGM9xTrWaJZ9oTKE9SOlRZotVmjtdP1HT4L+VjOsqmPJ5 71sxXUM1ukyIVQ159p1zE2rszqqwoNv1rbfU0mu4UhvBGqf8s/WiVaUUaqsdFeGN7aTDLkjgVDHN DFaxLJIqHb+NY63CC5ctKzyLyUAqGe8W5kDCTCDjBHeoli3axftDakvbcOFDk59KgW4jttxKMQx4 zWcPJcAqS5HpUb3CNLiQlcdj2rP62w5jVbU4FbhC3HQVE19Gil4UXcf4c1jna85Md1j/AGcdakb7 NKwIm2leuKn6xJi5zSt9Vm3kyxLt9Ke+ogsDEuB3rIMUUjblnKgUgn2IYpGG3+8KzdWbDnNltTcN 6j/aNV5byQkl0cBuAAxrNVfNGfOHFSAk4zOOKnnkHOX1vjGyrls+5zSS3iOS2zBHrVNzEG+aTJqC dwvSQZFHvS3ZXOXlu+rcH1XFON2AnPlrnp7VQjDsoaRgg9aXyxJlRMv40WaFzl2OVdpLAEeopGnh cD5DzVCMXMZKGVCvSpGZ1UKCPl9KGr6i5yVpNjYxigXDKpH8hUDzuRtwCai8yRc8jd6UlEXOWmkV lB4z7imyDa27OQew7VUEj8CQ5p7GQZC/dp8rDnJZGkUHy+c0i+bt54P1phaXYNnBqMzTJ15PtT5W LmuSmeSM8hmpxmVlztqMPJjcMfjUbyOFw64+lNJjueySEG5nbH8dZsR8zWrs4/5ZgEenNaMhZr11 C8b8ms61OdVvJFPYA+3NeotE2byLerN/oThgVBUDNXLTzFtoh8qfugMk9ayNf1KGFFtZJA7TH5QK w7rXDP5TOCvl/IFDYzUzqKMUVFXZW8b6SmmzWziQs1zIWO2qMUGlfZ1MvmFy2ar63fm8mt92WCuR 1zir1nEhgU+Qzc+lc2Im1SXKj1MLKTm7svWkekNK++3dgzZ+lXA+jDO3TycmqYVw2Ft3xu7CnhLk 7QkD9fSvLc63RHo80esi8t5YJ9zTVzipF1OJPuadEv1qgttfN0tZPyqRdO1F+Psrf8C4pXr9jNul 1kXRqrdrOLr6U4apPjPkxDHt1qCPRNSPLRKo/wB6rMeg3pPzsoBqnHESM5To9wGpXDAf6v8ABamW +uODlePanpoUig5lXj0qddGIx+8/iIpqjibmTq0loZmr3VwdDu8sMFMdKreC2lTRNsbY3OeTV3Xt OMXh68bzekeaq+DbAT+HIXNxty5rthSr+yOOdWDlc6BDMc5cjj0qbD55lPHpVX+z7dQd13IeKDaW IY5mlPPc1kqFTuDqxLTKn8U3bHJprPCvBlHXPWqxj09T97P1akaTTUOD5fHq1U6MurM/axJnmtQM 7h1zk1Xe4gPQqfoKX7Zp6kBTF+eaQ6lYp/En4LS+rp7yKVZLYgklj5I47YxXLp8/jSXajH5c4Fda NXsy2VJOOwjBrmLa9i/4Tue4Clhs+7jFb0cNDXUmeJNZ4Zm/5d3P1XFR/Y7g/wDLHH1rTXV4tufK b8TTW1pAufLUY96x+q077mv13Qzhp903/LJRS/2XeZAwgzVv+3twyqrxTW8QyY4A49qPq1Jbsl42 XREH9jXhP3lH0p66BescCUAHmnNr10RlVHPtTP7avHQHIFXGnSTsiXjJGJpWkTyeLLy283Y6DcGH euiTw27BvNuvnPeuZsr14vEd9M0wXK8tmtCXWcKM3Ywe+a2qezW6MViWjbXw9aqP3kxP1p66RpaH DyZBrmptbgHWd2qEazbg5USMa53Ol0Qnipdzq/sukJnhTj1NOUaWG4jXgda5I63hMpGOT/FTX1mU Fx8gyOgpqtTT2JdeT3Ze0qW2XxTqLGNfLI4FdA11aJyI1H4V5819LBNLOGUFzzikOpXFzwJWrSri Isx9u0egPqFqibtygfQVEdZsF/5ar+VcP5rP8rzHHvUMo8uTIYlaw+svsP27O1udc0yZDbHDllxt 7ZrmLvUIv7asHulwLfhKqWkSysXDcoetS3ZgFo9w8fmmM4GO1UsTJu1iHVbOlk8R/a4ikUYjOeG9 azri7edSZmDSqCkeeij1rIjuppbOC4iUKp4xTrq6ihhSS5ODnGzuxqPaT5glN8pyF2d90yPIZRHn zHx2qhHMiS7UTIDZyatSSNDPMSmFkJwpqg0gMpwAK74arU5I6ss3Nyss5dBt3DkVEX5JHXFRAk54 pGfb3rRRBx1CaXz2JK5IpAfKUZyDSAlFY96VuVVtwz3+lVY0GyzKq7sFifWkSQunK4pD8r73GU7U gmfcQBgHtTsaJK2hLHIMYUEH1qVWlQZDjHf3qBQyoWYUgYEdTSM3EnWUliVY5z0rU0y7ijvNzx7n UZDN0rFXLN8q1bCsbdZDKvzHG0daiSTIkrG9pus3MV68h2GV+MY4xWzKuC0hj56soWuR05R5hZiV MRySa6qSZPta+XcK6SKMc9DXBVjroVHzLaPawWqyNA3z+3Sqogjubh1VORzk07U5W+xxoNqsGwXz wanjEqfLAUAVfnPpWHK0aGYVyxVYwMHDcU3yoGbCRbT3PrVxY5jbvJKyKoPyn+9USzgnDoB70aid kRGKLaQ3QdaRYrZuFGfY1O0yEcRf/XpoeHHKbaLsNBqQQLkhP1pn2eDcf8amYuw4iwKhKxq2XzTK 0GG1TOSxB9qZ5EWSGDMf7xq4ZY9vyDpTPtSgYIG6jUl2IjbjABlZgOxHSn7I+xwaj8+TPAFNnnkC goq5p6iFktgwzvIINIbcgH96wLU5b75BviDH1FDyebhh8tF2BEiEfdcn6ilZFP3s5PenZU9WApd8 Y+8cgVSbAj+z/wC2eO9MBdXK+ZkHuasGWMrwaawjABDLz60+ZhYiaFx92fPtUbQT9VlFT7gpJLLi nEqF3BlqrsVip5FxtJeXJzwfSlaKTA3TE1Z2lh99eaQqVYAlaWo0j13UL2GzmeaV1QRsSVzzXLf2 okstxJDu2S53FfSq+u3sA1zVEnWR1jI4PSq6XkCLJGltwYtwGcV1uouVo62KL23E1pF5ZkYqWDOe a1tEltL618+aONXJIANY9rdKZ7fbaqCkRYE88VYt5pJPsjRx7AAxwF68Vh7Wz1HGTTKXiYQNqFot uqDnnFdvp93p0dkqyIu4IF6V5zfPNJd24nwsnX5R2rVjguw1sGf5WLE8+1ddWqvZLQmM5cz1O6/t TT1B2qpJXavHemPrtiuFVV+YZBx3riLS3lVrYy3KDDMSN3tU0NvFtty1yDt3E81y+1t0NVUdtTrj 4ksjkbshvm9Kgn8XW8fKxjbjzMk+vFcwYrVVAMjnMORxUTrYtBgqzbYl/LNL277EuR0s3jOGMnbD kjB6+tNfxZKSUWBRg7Otc9K9sqv/AKOCARnntU7XjLIu22AUyHnHtQ6kiHJGnJ4kv5MeWoBb5QAK h/trVGXneCEDfd75rPW5uGjXLogIyOOlN+0yjCtcx9MfeqHUfVhfUk1q61B9OlWWQ7C5HP0qDSXu U0wLFOEGwHr71X1aVDZOhud7Ft2Ae1QQ3NvFZpE7HdsGAnPeuhSl7Lczb1N/zLvcN93xuPf2pPPj 533TH5Ox96xBrEaHLxEjJNRtqQeMrBEPMK4ya5udjdQ3HurYMy7nfilhliMgAgJHYk1zUV1etvLF QSOMVEbu68xGMzD1xScu5HtGdcs4RVCwKD2JpRdESlG8tciuRD3SfvTO7be3rUguZJm3NnPuahyF 7RnUrfRgMrzoueOKxElVNfuZnkyiDtVN2jiGSvJwetSfbLKO4Z4kLGQcgitac0lqCq33NI6nbKCu H596jTU4xlY4ix96zfMSXlSOOuamQoy5yBiudy1JVRl3+15E+7EoqrP4gljl3Myj/ZAqnLJHvHOf xqOWFCwPBDc0t9xOtJGjJq7SL5nn4DdhUDXqhizTtgn1qo9uHIHHHpSm2Qgqx5J44ql7uqI9rJvU uBLeUu4kJY1G0SKgDHj3qFYPKJYHtTZmmeNQAKJNy3H7QlkaGNMO4bHpRDIkkZkTI4qpLABwD8vf NPhSMLhZcIOoosiXJl6KNSm5iac8RAyoytVUcKSd52dqsx3ACAZzmsmrMtTGh7fcFI5NO2xbDj9K a3lA7iuT9KQziIY8vJNU9R3TDykZMjOc0CJjINx4p3nt5R/d89sVVF1KjZZTg0tegOSNCMeRKvHy nrT2iECysykxsCTVT7chVhz7Zqy98JoVgZcq3DYqo3vqNSTMnRr2Py5YZ38slyQpPQVMbq1v3kQy oFAwhNV9S0iO4nW4gGJUXDLnAIrnTbOu4OhjKng5rrhGLYNEs0LLKYzIGIY4Ock1lyApJhh3q8IZ yRLEoyv95uRVSV2bGUJbPYV2xViIJpigjrux7UyVWYgjBpJGBA45pCw4GSpq0XZ3FZkK7s/MKdGp mTnAFVWBJLHofSrMDeXFliDmmXKIq7Y/3ecg0kkQQgrzmk4yeM1IrlQAR1pGTbQ18CPABJNMjyg7 fQ1I7uh2kAZoZgsf3Mn1pj1HEoEDKCGp0QywYnp2qIZCbjyD+lNV/LbJ3HNJoOVs6LRCslpdLKY/ LUbsZ5NVbXUAs/mR2+/f8qR571Us5JFTEbBVP3i3HFWtPsPtN4f35jx/q2A71hONtWJRdy2bG7le L7ZkB2x5Yb7orWdo5pxFbOT9nGDg9fr61m/2fdSXEpMzs44Dn1rXgS20mMpCC8jj5y3rXJNopxsR fbJHBWQrtHG2oGR5STwB9ad9liwW3EsxyQKa0ahdp3fhWSMtSVchBu6jpikAL8EVW2lRwxAHrS75 AMhs07BcsFnC7Rn86rzRsflOeaAZF53UMrysDup2HcWC3lhTCnOfWh4Z1O4YNKx2nHmmgBxyHyKB XYoII+fg0wphwc9aVh5nB60roNow3IphcYx2tjHB5oE4B24pOpGWqF4SJMq3NVYOYmkfoAgoBJYB kGKiZVVPnbB+tOEYKhlcg0WDmHsAknTFHDEjFQyuy84LVAl1JuzsIHvTUQ5iedQ429MVW+yFnD+a 3HapzKxbgcnpUm9hjp78U7WDmGMSQOSaYXwOhoeVzKAce1OEpVsFM07D5jstbuLZNU1dZIgzeYBn P0qB7+OG5laG3H7uAdOc1W1zUG/4SDVI/IA3S88ewrIk1G/Z3YOAWXacL2pSWpvKpY6FNQkOwRoB iDOdtOtbu7keGQMqhYiW+tctuvXAzMRxj8KlWScAxNI3K4zmoktSPaMvXbSSXlvvI346jtWik9vG 1u8t4cpuyv4VkR24SeMvPwFwc1BcIqO+1t2TXXXkvZqw3I2Y7uw2wM0jFkyOBnrTv7StIgiqjNj5 fu1z/wAyghBg5zSrKx4Jww71xOLZHtWb66nEjnZCeE2jdUR1OYphVQfLtOBmshC5IG4+ppElcSuG PWp5WHtWapuruWMfvQvr8tVmvbhtweYk7uPrVRbhykhZTg8Cq6GTeN2TtOfxp8rJ9o7mp5km0sSz BRjFMYGVgQCKIph5IbpzzTBcssucZWos7GiqXROjW/lSRyqdwGd1EtxDIiLBFtYD79RvIpiZlXlj g/SkCpJGFUbTWkqj5bC5h0iM8Y2nJqWKBtvICkDrUeNhAB49KVJlRtzHjuKzK50MjaSNwG6GmjO8 nHGasecrnK4CjoKj8xCxXOM0IOdDmnESEEZDdarmZW+Vc5qd1AHUGkhjUzbsDNAtx0ZSVNsg6DrU JjCTKcfLVi4RgCMjLHtVZ1LxlWbp0pk2BSDuK1El/wCXuRlp8UPljIl4I5FRR2gl3u5zzxWiSEyF JHecnHB6VOJHST95kgUwQTb8hcKKmjUyzYJ60NxM+RtiSXDI4MfQ0xbuXzfmHFSTbFYoOooYZUMM Ad6lWZTjYDcsWIA7U6C824VhUb/u8ShcgnBqORZcqwXgnpinZEWLTSxyZDdPWmA28a5Bquzsg8t1 5aoZh5ce05J6g0JAaJni2DC1LHNFjNUECiPBPaomOxsBvlNHImJ3RrLcRu3XgU6Z0JB3VlxzIqfK OTVtSGA+bd7VDgCbLCXaqxUcnFJJMX27gMVUMIVtwfr2qVl2lSeRRypA2yRfLdnG3HpSqkkKhk69 /pUBy4ZgMYppuJQRxmlbUpSLe/5mdThyOlZgsZbmOdr37pPyY9at7Gc+YzYx6U+CY8qrZHQkjpVx lymilc5oWMhuhbvKQzHDn/Zpt1a6ZDEqR3MgkHWuhmt98eEUCXdw/rWVNYxzExrIBIP9muqFS5vC UVuY72tvs+SYluvNVldgdrrkDvWkdHlDMC5DY4461HJZeRCFnB3HvXTGZcpxZA0RSMDgg1DIkipw OBT3t5k2AMSp9qnMLRwFJM5PQ1fMjLbczVl28sxFaNq0bpljnHQ1W+yBlIX5iO9WLO33EqxAG3gD uabaHNqSshroZJR5jf7pqNzk7S3AqZYjHGZGO5RwQeoNSNZqkfzkgZG7PpU8yEolUrujON2Ae1LF BJKflVzir08awMUTmIj5ataU7rGY41xMfusR0qZVEkS5W0IIdEvZCFRTGD/eroNP0r+zcOymR++e gqa0iuNhed92DRcSvKzJv+Qdga4alWUtA5yT7QiuwMgG7tUcl1CkmQPM9qreTGnPU05LdHXcBjNY 8rMXUJpJ04cLsPpUH21EJZuaeUUAL6U1raPZ25osHMS5trmPIOCajSCKPq9RxqiDHQ9qfPHiPdnN UkSmKyqRgGpIlOzaoy1QxooCN69akQSAvIr8dAKGmNSFEQIJcCmhN3AOBVZ/MZj8xprNJEARk+tN IHInIZDxzSjc3UVEjs4Bxt9c0/dKOh4piTFaLDDNIbclxg0hkmB5/lULXb+ZgnB9aVmVcmaAnhxm m4kXgJkUJdFTuNJ9tBc7e9PlYXEVXzk8UyRscED60puGB+Zc1H5sckhWRcCrTHoOVQal8oMPvUwb IiCrbhTzcIpzjGaGAxlT6kVC7OnIWrA2l955FMeVWJyOKIsLm7rwx4i1BmPWX+lZEiEPlD25zWnr 0qt4i1BSckS/0qkGViARwRUyvcuYkBYn5qeJEy5K5IGB71EAxQ7TyDiiU7ZRtPI61LTZF7Ia8wyW wd3HWnNMu7kDk0hjMrHioXQgfSizejEWVwSWXpmk+RnxjBqOJG+zkd85FNgV3fJ+8KphcmaTZuYd qeVT5H7mmzRrsZweKQP8qt1qGAjBlPlZGM5py581ty9aHOTuA5pPMHVgcmgZP5SqgLfd7ioGgJUy Btqj1qTeShA6npSiUtEY2ApIRFCfOBRWHFSDK5XoR3pqRCC4BGORU7LuOSaT0AroWM29jwPWleMl GY8UjA+YwwcGrAKyQjP0NO6ByK9oFkibMigr2JpUj3ruzTjbBZcKOooWJoUJB6dql2EN3HqTx0zS h9oJ5zSyMwthGQACc5qOZpIk8zG4NxmmlcpMlEruyvg4FLlZGakQq0A+fDelOVohHtJw1Jo0ukTm yV7dmQ89hUMdtLHyfu4p674xhH3CmPOwJRmPNTdmbuycs4j3MOKqrLHvMu3GKmmuVjCo2TkVAJky I/L4amibtEkiwu6zEYzStFFjaD1pZYhlEIwKYsGZMk/KKbHe4q7VYR/wjnmpPmCCTbkA9MU/ZGPm 61HJMVGB0qUyWQTrvYluCelPt0j8jY67mBzSMytweWpYZCkgIXJXn61bBMdNFG8hAAHFVpbQMBj0 q/M8YO9V+Z+o9KYqYKoDketTz2KZlJZzAZUHg1YCyxkbUIPvV8K0YkIPAHFPtX+0p8xAIHGarnDR GfHLJg/KDzzVjb5jgsccdKX7O2xyrAnHUVE5dAAfvYpXuS5aCfOCyg1HI/8ACT2qaBgoyec0TRRM m7OGPSnsQmRi6ESYZc5qxGm6LKYCyfMR3qH7LiJWY5NSRN5RwVO0nGfSjQtEEjBIDI0hwrdF6is1 ZkjuC6bie+RWvNZl4ztIC7sk+tV0s13yNjOeK0jJJF7kNw7zorR8uKLGVZ5HF7ECqd8VYigaOQng AcVJHAVjkxghu1XzhexBPHAYTtRSVPGKpvEk00bYGB94GtXy40bGzrTWs1jy6jOalVCm2Z50eMos q/KD94VQgsUL7oyVIb5SPSuieUmIEJ7GqsNqqSsBkb//AB2r9qJszTphEwhQ73ZtxY9K0L22V4Rb y7A8g6jtSurxyFT90dGFOC+Yu4jc46E0c7DmZTWBRAkQUOw4NWAXtcKkIz/ex0pxjJI2nDjk4q1E 8c8bbjgr1qJSYmijcapcQkxCLOfSoGupj8wTGTWtIkI+ZgMgYrNkkA4A4WnFmbIFvJhINw4q6twZ OjAY61VYpOn7sYaltFKIyyEZ9a0drCsXHLHBzx/OmMJD0Jpm9goXOR2qNpnTbu6ZrJK+wid1kUZI qNFdm+dzj0qvcXpjUgnO7kVFDencCa05GCTLjCRPl3ZHapCZIkHXDd6ghukkHl/xVZW68v8Adypk dqiSsNIbl1G402KZncgj86c1whY5YfSq8t2EZVUfMOtOKYNEjzsG2lT+FWoijRcN83pWd9rEjnI/ GiKYByVam4CRfyzZHpTCkb9Rz3NQ+Zt+bf1pPNKNjqDU8rQ5MlMKFCvNQR2qo24N0qTzlxuJ4qMb XBKtxTVwWpZVlk4I/GoLmJUJPUH0pgEseMHIqZvmHPeiwmyqpC9Aeadt3/e7U5o8kYPSo/nJrRao ZYXG0KKgmYKpGcUz94vPvROm4qCevWhRA2PEKOnijUpQODL0/AVTWYsoHcfpWp4ojEniHUSrY/e/ 0rGRjGMY7daUtzWehJDcEswoaQqyuaRdgUso5NKqebEd3XPFS9GSpXJlnKPzxnt60skgIwKZ5ayM FJxtpJkWM/I2ai1xcwr3AwAnbrUiOGbcrYrNlmET5HQimmR9vyN1q/ZicjWMsaIVY5J7UK6AZxj0 FZ8gkkj54/2qZDK0fDfMB3pezDmNKQsCCACKYA7uSPu+tUhcZ3Nv/Cn291J5eBzRyWHcuiTB2A5z 39KcsZ81sEnb39agDEKDjGe9TJcBYyxYfMcVDQXEdznJ7d6kLkRhjwfSmuAAdx4JyKU/vE2fxdqj cZKZcxqygHA5qmLw8g8c5pXDB9gOB6UiWoKFj69auyFLUnS6wQ1SLIGRgxzuqDyR5fHampARJw3W paT2ElYuTeSUDEE/LjFACC32MeByKrO7q4VmG3vT3kTeVY44pWG3YR4Bt8xTg+lVmBL5kYrTvNOe GzUm5WX5xVW0I5hIJwPk3YIqdhuUybfmA6VElouSg6k7t1WYIXy0Q5B5BqHY3gxjssjqjKAcdaqP O0b42ggdGq8IPnOfvDiq01m52rjk0KUSZ6iNds4Ge3enC6Kx4potSrBT/DUn2UE4qrxZlZoVbj5A T0pZGyQ45HpTBAV4x8uakRsvt28UnyodgeECDf0z0aiFiE54I6NVsJ+4xIRs7VUkYIDk5z0qE7lN 2HsrM3ofX1qRWAi2t8riq3mlyoBwQKgfzN27dyTxVWXUlyuTyzuoADc96bDJIJgCRtx1qOdGwjZ5 /iow4Tn8KrlQlqS/aDbCQE8MeDVZLwSy/OcH+dPXEgKzdulNitYlclvvdqpRG0Wg0ZUEHFOkMQwc ZxVYx/ICp4ol+5gHmoa1Gok6XCh2ycgdqe96hUQsoCE5z61miGbe5A7UNHMvJGcdqtRQWLzzKWKq 3yjoPSlhuB5bA8HOc1mbZ2yyjHtSRvMDgim4IDQlk81iT3OcUyHzPtHfae2aWM7sfL0FSRuFfc3F S7IaCScrkZDEU/7Q+1W/SmPbxtMArZzzUJcoWUjODgUWRbZMZyyMqgcc03zn7JkPVd5QsjbFOSOa swsCwwRtxxTskZ3GxthSZV3Y6A1IJ1K8AA+lRmJ5CSTwDUbsgb5eo60rXC49trsGUhMfe96iMqCQ smAO4z1qtOryA4J5NEVuYx82Tmr5dA5i9I6SHngtzio/LiJYMOppp+XaxHNCzK/JHOaWwrk0MVsk TdjTUihDEs272qE7dp3HHNQS3It2x1yKdmyrl5vJIWRRjB6UPEkoBIrJF8xTGO9XIboOgGeavkcT JvUivdPaZgynFQwabKswVz8p71p+aMAA0nn/AD5c4UUKbNFIqLZtDIT/ABVIdzKQ4y1WDKh5zzRh SctxUuQrlL7G3MjcH0qq1tM0nmE7RW2U3xE5qu0beSpHNNVEVe5RjiOcn8aaIzGGIUnPSrqQ+Zzn BHaniNmkA4wKr2iEZKuxViQflq3bus6Yzg+tWVt1DSqVBDc1XitTE+4cLmhyTG0SCMOu09B3qrJM keVUYIq4VK/dOc1VntSZlJ4GeaaaJW4yK6Z4SRnI7VMkjOgY8Ugtigd4uVqDzWA+ZelVuDHyTNF8 2etMF97VYQR3CDK8io5IFTolGxSQiXHmUjMScZp0CgPgpT5oQr7iKbdh2N/xEv8AxU1+q8/vf6Vi 5YO4bsK1fEMhj8R6g45bzf6VkbnLB5BgnrWTWpUxY5d0RyMYNPM+0j0poA+ZaSWDLKqn60rakJEm 4uC6njvUysCigjkiolUWxVT0enhzuAGOlIRFJYLIQxPbpSGAEbMdO9Ks7l8ntxU0d2gf5gM0aiSG SxbYuG4fr7VCtjJGCIjvXqTViV0Kqi5INW2IhtCsZ5I60udoszJbJ4Q8m38KLJirkFeT61pqpkiK lssahkCxyFdvIOOKfPoO1xkdyHZo2Tke1RC2lO9lGSnOKuxQqDuK8HqasJhY3Kkb+4PpWfPqLlKi l3jjZxyetOtyMHgk560SIWRWV+O+KkgEUdufmO4H0pNi5RlyqtMhxigzbUYJzT2kWZDjggVBHDmL eDn5uaEBZEhmdMgAY7VCytGWAGeetIEfOQcAGpLg+URg5zR1Fe5XnYDadp96bcRJK+Q2NozVjzI+ NxH0p17DapZxypIfMbqKrqOxUiVAA1P86KSTYVNIhDdQPUfSo3jPmBoifypyVybGj5qggKMLiobS 6Zbr73yZqlMZo7ovtfaPUcGq7SyfMwXbzkgelL2d0M6JZladi/3expLqXNyjDpisaC6kaMB+Bmrk kxfa/wDdqHTsXcnkmUthuv8AOhZ0A3Z6VQuG3uZQcDHFNQdcnjqarkIbNFZsAjIw3PNJGyopbdms 5JSQSc46CljlKgqRR7MLmw0qlQM/hVW4jU5Oaqidg+1jzRcT5QjOKUadhNliJUXkntSSMigMDkiq Ym+VeaC+XwPxquQm5eyJI+n3qeFYLtIqtvIAAHPapTcHKgEe9TymqkKkas/zdqa0C+bu3GnNIqkk ZzimRsCpz1PSlqQ3qKN0cgbGVPamrErOUJILGrBkUbd3QUjlDIWGM4yKBc2pGimKRQGz5nFV/tJV ijckHmpp3WMKxHTpVMSKZDleTVxKci15ysuDxmlkKSSgYAAFRY3A4WpEw24+gpmaYLKE6f3sVBMs +JcHh+lSrFuUsV+lSyMDbA45HWpRqpWIFDBEyxDA0bpPPZWAw3IqTekq7sYYCklcbUZRyBg07ilK 5XcgSsrA7qkjd9qB1x9KnUJMvyqN3cmrMcdusEe1skdc0Nk2KP2kR3JHIXFPa1hkChZMZ5JqO5VT OzEALimlVU4TOGFNajuQXD+TNsByoPWmzXqnIHapltw3yt1psdhG8jqCM+ma0VgsQtciQLjIxT2u I16dcUktkWH3lX6Go47R0JyN3FVZCsPaddmAQc96zrxskruJIq4IWcEBenWq13btuUqvB/WtI8qN IqxTWWTaAR0q9A0hUKVwetNe2fZkrtI6Z4zW0sEexHwOV/WnOa6FSsVIzxknIHUd6MxtEMNzu+6a ljhXzcZwailtP7nDBs7qxRlYgaGVnba/I5qaKZt4EnUClleRnysYU4qpKZWlHHQc1T5WOxoi5AXB PFNS9UNsD/KvUYqoY5Hj3DpVVldXBBwe3vSUIiSNtZ1eMbeefSnkADIPNZi/uIFlWfc5PzJipRKw wxzlual00JqxcZsD61GpXB5zTN7NEHyME4/Gq+8KSMnNLkGtiy4XO4NSBlfqfzql5hx160nmfL16 VagBaAaNyFbKmnbVClCoPvVb7UI1GcGnC53OAOlHLJCaJ4UReMYqK4YtISvRRTWmYMQpziglJDkM eRzTV3uUmRRzouGbOM81NPc5KsPuVEViABOOO1NZA7hwflHartcbZveIcR+J9RB5xL/SsiW7DMFU cd60fE3/ACNGp/8AXX+lZEXR/pUvc1kWehJzTy48zIOeKgP+pkpkX+sH0pPcyZbjnWdfLbr2NOji cR5B5xVKL/XfjWiP9QPpUscdSvJGUjXoc1Wmgl3jYMU4E+cgyas3vEi49KEy7D4SggG45YVIZl2b v7vWqMP36st/qn+lS9WZPcW3uJEjklXnLdPSrazp9uVmHDrk/Wq+nD5JvpQn8NKUbILmlCec4yM9 KazJk7l+9UKE/vOe1VCT5icnrXOlqPmLUDhZPKVcLmnSDZIy4qBji4H1p5J841TE2yRoo3jwhwar xkwyFd3yipU+8arD77VSGWXy8cjhselQzFhEGLZPpU3/ACwP1psgHzfWqKSIFheWLfsNTX8HmwQB Ow5FaluB5ScdqoT9VpPcuxURHBQbeh5NKSEeRt2B2q5bf6uT6VCADbnIHWhszDY1/aAzXOzyfuj1 qjArLMyN8zHkn2q/aAGaIEDpQoG+Xgfeq4sqxWMQDMe1M+0JFHyamboaoOB5jVW5LRMLmCVcE4NI ZcoAOOapSjAOKlm+7+FXYhImWTDkE+4pWkyueeKLQZ2Z/u1akUeSeBTsVYrK/mSbqWYlo/u5qKDq anf/AFI+tRILEan92MripuAQwOaG/wBQKYv3aHsS0TSyAruHaq7O4cHNKPvUTdqIq4okiXgVGZh7 VKsw2KoP3uc1n/wtUsP+pWiUUVJF/wAwPC3qKijZvNyT2p8X3Wph+8tZtGQk05eQR9hUc58tCy9T QP8Aj4anSf6oVSRaQRyP5AP50+F8zJg8Magtv9XL9Kdbffi/3qUhJal6RzDclQPlxjFVzL1j7NVm 6/4+2/3aqx/xVCLktB2QpOOlRvJ8uR2qU/dNVpf9R/wKraIZbilUgFuOKehRmGKpH+CpYf8AWVFh pkt0oJxj5e5qG3R8nnI7Zqz1fmibiQY44polbkO0tMpHGOq+tFwMSGTb5ZH61GhP2jr/ABVLd83Q BppXZoQ3RCIoQc96akrgiQjhRT7v/Wn6VDF/q/xrVR0FcVbtcNIy43HGKeSj4J/g6VVm6H61Iv8A qz9KVgbJ5c3cZ34DKPlA70huGj2xstNg6CmXH+uFKwJ6E4ZTlk4NQEyB/wB4eKWL7j/Wkl+8KHoN MlnYrt9acvlPKMgYxVeb/Wj6U5vuUWE2T4QMw7VGojPynaeKjb/V0RD94KRNxFjVDhlGCevpUkca vsUtnBpJPu/jUluP3w/3au2hS1IbpU3Iinau+mzrGJCFPA6mnTfdX/epgH7mT60IoiaPMQqMQN5T E1Z/hWkf/VN9a1QIzG3KORU9uQcM1RzU+P8A1QqmymtCV+WJFRxltxqVPumhPvUkQiu+75s59qRJ HHBq4oG7pUVyMU4lNAD/2Q== " foto1_popis="" foto2="" foto2_popis="" foto3="" foto3_popis="" foto4="" foto4_popis="" foto5="" foto5_popis="" foto6="" foto6_popis="" foto7="" foto7_popis="" foto8="" foto8_popis="" foto9="" foto9_popis="" foto10="" foto10_popis="" foto11="" foto11_popis="" foto12="" foto12_popis="" foto13="" foto13_popis="" foto14="" foto14_popis="" foto15="" foto15_popis="" foto16="" foto16_popis="" foto17="" foto17_popis="" foto18="" foto18_popis="" foto19="" foto19_popis="" foto20="" foto20_popis="" foto21="" foto21_popis="" foto22="" foto22_popis="" foto23="" foto23_popis="" foto24="" foto24_popis="" foto25="" foto25_popis="" foto_mini="N" doporucujeme="0" anuita="" vaznebremeno="" poznamkakcene="" typceny="0" vlastnictvi="2" login="papouch" login_id="19409" last_access="2007-08-06 15:41:19" last_import="" makler_jmeno="" makler_telp="" makler_telm="" makler_info="" makler_icq="" makler_mail="" makler_foto="" /> <?/content>


b) CHYBA 1 - chybné heslo

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<chyba>chybné heslo</chyba>
</content>c) CHYBA 2 - chybné klientské číslo nebo prefix

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
<chyba>neoprávněný přístup či chyba hesla</chyba>
</content>d) CHYBA 3 - chybná položka jejich_login

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<content>
</content>
Proměné:
 • moje_client_id - klientské číslo uživatele
 • muj_prefix - prefix uživatele
 • moje_md - heslo uživatele v md5 formatu
 • jejich_prefix - prefix RK poskytují data ke stažení
 • jejich_login - přihlašovací jméno RK poskytují data ke stažení
 • jejich_client_id - klientské číslo RK poskytují data ke stažení
 • id - stažení pouze polozky(id), v nepřítomnosti stahuje vše (pokud má RK více jak 20 nemovitostí, vzhledem k velikosti exportovaného souboru nedoporučujeme)
 • bez_foto - pokud se rovná 1, nestahují se fotografie
 • foto_url - pokud se rovná 1, nestahují se fotografie zakódované pomocí MIME base64, ale jen hash fotografie, do XML je přidána nová proměná foto1_url, foto2_url, ...., která obsahuje plné url fotografie na našem serveru
 • datum - stáhnout pouze položky novejší než datum (formát 2007-07-15), v nepřítomnosti stahuje vše
Pozn.: stahované fotografie jsou zakódované pomocí MIME base64


Pozor: Pokud by se vyskytla jiná odpověd prosím neprodleně ji hlaste provozovatelům serveru www.ceskereality.cz. Jedná se o chybu serveru a problém bude odstraněn našimi programátory. Děkujeme.


V případě dotazů, připomínek prosím kontaktujte naši technickou podporu podpora@ceskereality.cz