Tato specifikace importu již není podporována a byla v nahrazena novým rozhraním:

https://import.ceskereality.cz/specifikace/

Doporučujeme všem exportérům přechod na nové rozhraní s možností využití nových funkcí.

Děkujeme za pochopení.
Specifikace importu na www.ceskereality.cz
Tento soubor je dostupný na: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/specifikace/

verze: 2014.02.22       changelog


XML datový formát pro export realitních nabídek
Každý XML soubor, by měl být kompletně identifikovatelný po obsahové i autorské stránce.
Jméno exportního souboru musí být "nemovitosti.xml".
Povolené kódování souboru je utf-8 nebo windows-1250.
Identifikace RK se provádí pomoci jmeno/heslo a není tedy nutné nějak speciálně pojmenovavat soubory.


Popis formátu:
Notace: <tag>, @atribut

<xreal> -- hlavní tag (XML Realily).

<identifikace> -- identifikátor autora souboru
@typ -- CLIENT | SERVER

<datumcas> -- datum a čas vzniku souboru ve formátu RRRR-MM-DD-HH-MI-SS
<export-jmeno> -- jméno exportního programu
<export-verze> -- verze exportniho modulu (položka není povinná)
<autorizace> -- identifikace RK (údaje Vám přidělí při registraci Vaší RK) 
@id -- ID kód realitní kanceláře, pomocí nul doplňte na pět míst (např. 00017)
@prefix -- prefix (třípísmený kód) realitní kanceláře, velkýmy písmeny
@jmeno -- uživatelské jméno uživatele

Pozor: všechny atributy pro <autorizace> jsou povinné !!!


<nabidky> -- seznam nabídek
@nahrada -- hodnota "t" znamená nahradit všechny existující nabídky

<nabidka> -- nabídka
@id -- ID číslo nabídky
@operace -- operace = "U" nebo "D" nebo "I" (Update/Insert/Delete)

Pokud se provádí 'I'nsert dat s již existujícím ID, provede se akce 'U'pdate - dojde k přemazání původních hodnot. Pokud nabídka na serveru neexistuje a použije se 'U'pdate není to chybou a nabídka bude přidána. Doporučujeme používat 'U'pdate.

<pole> -- pole s informacemi o nabídce
@id -- identifikátor pole
Možné položky <pole>:
název typ poznámky
cislo char(20) interní označeni kódu nemovitosti v realitním programu RK - povinné
operace tinyint unsigned viz. číselník, povinné
typ tinyint unsigned viz. číselník, povinné
subtyp tinyint unsigned viz. číselník, povinné, nabývá číselných hodnot dle pořadí v poli - 0 až x
subsubtyp char (50) textové doplnění typu nemovitosti (např. s balkonem)
datumdrazby date datum dražby nemovitosti, posílejte v případě operace = 9 (dražba)
ulice char(255) jméno ulice/čtvrti nemovitosti
ulice_kod mediumint(8) unsigned kod ulice, zatím se nepoužívá !!!, číselník
cp char(50) číslo popisné
co char(50) číslo orientační
obec char(255) plné textové jméno obce,povinné, export aktuálních položek DB
obec_kod mediumint(8) unsigned kód jména obce povinné, export aktuálních položek DB
obec_cast_kod mediumint(8) unsigned kód části obce obce, povinné, export aktuálních položek DB
kod_spravnihoob_pha smallint(5) unsigned kód správního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-22) dle číselníku, povinné u pražských nemovitostí, export aktuálních položek DB
kod_uzemniob_pha smallint(5) unsigned kód územního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-10), povinné u pražských nemovitostí, export aktuálních položek DB
obec_zsj_kod mediumint(8) unsigned kód základní sídelní jednotky export aktuálních položek DB, export aktuálních položek DB - Praha
okres tinyint unsigned viz. interní číselník, povinné
okres_nuts varchar(6) kod okresu dle číselníku, číselník
zeme smallint(3) unsigned kód země, posílejte kod_n3, u nemovitostí ležících mimo ČR (povinnou položku okres a obec_kod vyplňte kódem 0), export aktuálních položek DB
gps_lat double GPS souřadnice nemovitosti - Latitude (Decimal degrees), např. 50.41515246, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
gps_lon double GPS souřadnice nemovitosti - Longitude (Decimal degrees), např. 14.25153254, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
nezverejnovat_polohu tinyint(3) unsigned nezveřejňovat přesnou polohu nemovitosti, viz. číselník
nejblobec char(255) textové jméno nejbližší obce
vzdalodobce smallint(5) unsigned vzdálenost od nejbližší obce v kilometrech
ku char(255) katastrální úřad
ku_kod varchar(6) kod katastrálního území
charakterobce tinyint viz. číselník
poloha tinyint viz. číselník
stav tinyint viz. číselník
popisek varchar(200) krátký popis základních vlastností nemovitosti, maximální délka je 200 znaků
popis text textový popis nemovitosti, maximální délka je 3000 znaků
cena int unsigned cena nemovitosti
moznosti text položka sestavená z nul a jedniček, každá nula či jednička znamená jednu položku v poli, viz. příklad, číselník
vybaveni text položka sestavená z nul a jedniček, každá nula či jednička znamená jednu položku v poli, zde se navíc od sebe ještě oddělují sekce mezerou, viz. příklad, číselník
tech_popis text textová položka upřesňující technické vybavení nemovitosti v případě neexistence odpovídajících položek, max. 1000 znaků, (např. střecha skleněná, podlaha modřínová)
video varchar(20) ID videa na youtube.com, napr. eCGsrzyv5uo
pl_celkova mediumint unsigned celková plocha nemovitosti v metrech
pl_zastavena mediumint unsigned zastavěná plocha v metrech
pl_obytna mediumint unsigned obytná plocha v metrech
pl_uzitna mediumint unsigned užitná plocha v metrech
pl_vyrobni mediumint unsigned výrobní plocha v metrech
pl_nebytova mediumint unsigned nebytová plocha v metrech
podlazi_n char(50) počet nadzemních podlaží
podlazi_p char(50) počet podzemních podlaží
mistnosti char(50) počet místností (např. 4 + kuchyň, příslušenství, komora)
bytu char(50) počet bytů (např. 2x 2+1, 3x 4+1)
volnychbytu char(50) počet volných bytů (např. 2 ihned, zbylé do konce roku)
tel_linek char(50) počet telefoních linek
rok_vystavby char(4) rok výstavby nemovitosti (např. 2001)
en_trida varchar(1) třída energetické náročnosti budovy (A-G)
en_hodnota smallint(6) energetická náročnost budovy (v kWh/m2)
en_vyhlaska int(1) unsigned podle jaké vyhlášky je uvedena energetická náročnost budovy - defaultní hodnota je 0 dle vyhlášky 148/2007 Sb., 1 dle novelizace ...
posl_rekonstrukce char(50) rok poslední rekonstrukce nemovitosti (např. 2001 kuchyň, 2003 příslušenství, ...)
parkoviste_aut char(50) počet parkovacích míst, (např. 1 kryté, 2 na ulici před domem)
prum_kat_bytu char(50) průměrná kategorie bytu (např. 1x byt 1. kategorie, 3x byt 3. kategorie)
patro char(50) patro nemovitosti (např. zvýšené přízemí)
patro_cislo int patro nemovitosti v číselné podobě
najem char(50) výše nájmu (např. nájem 5000,- Kč /měsic plus 2000,- Kč /měsíc služby)
vytah tinyint unsigned výtah, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
bezbarier tinyint unsigned bezbariérový přístup, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
doporucujeme tinyint unsigned zařadit do sekce doporučujeme, nabývá hodnot 0/1 (ano či ne)
anuita char(50) aniuta nemovitosti
vaznebremeno char(50) textová informace o případných břemenech
poznamkakcene char(255) textová informace k ceně (např. cena k jednání)
typceny tinyint unsigned viz. číselník
vlastnictvi tinyint unsigned viz. číselník
typ_smlouvy tinyint unsigned viz. číselník
status tinyint unsigned stav prodeje nemovitosti - REZERVOVÁNO, PRODÁNO, ZLEVNĚNO, ..., číselník
makler_jmeno varchar(50) jméno makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_int_id int(10) ID makléře ve Vašem interním realitním SW (umožňuje rozlišení makléřů)
makler_telp varchar(30) telefon (pevná linka) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_telm varchar(30) telefon (mobil) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_info varchar(255) rozšiřující informace o makléři zajišťující prodej nemovitosti
makler_icq varchar(15) ICQ kontakt na makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_mail varchar(50) mail makléře zajišťující prodej nemovitosti
last_access datetime poslední změna v záznamu nemovitosti, např. 2005-06-03 15:18:33., povinné


Veškeré textové hodnoty prosím omezujte na char(xx), textovou položku popis max. na 1000 znaků. Při výskytu znaku " (uvozovky) nebo znaku ' (jednoduché uvozovky) v libovolném textovém poli je nutno provést náhradu za \" případně \'
Při výskytu znaku \" (zpětné lomítko a uvozovky) v libovolném textovém poli ponechat původní stav, popřípadě provést náhradu za \\\" .
Při výskytu znaku \' (zpětné lomítko a jednouché uvozovky) v libovolném textovém poli ponechat původní stav, popřípadě provést náhradu za \\\' .
Při výskytu znaku & v libovolném textovém poli je nutno provést náhradu za &#38; .
Jakýkoliv textový řetězec po oříznutí nesmí končit zpětným lomítkem \ a proto je nutné text oříznout o jeden znak kratší a doplnit na konci mezerou, či filtrovat poslední znak a zpětné lomítko odstranit.
Jakýkoliv textový řetězec po oříznutí na max. počet znaků nesmí končit částí speciálního znaku. Např. ořez &#38; na "&#3".
Hypertextové odkazy v poli popis posílejte v této formě: &lt;a href=&quot;http://www.nekde.cz&quot;&gt;www.nekde.cz&lt;/a&gt; .


<foto> -- fotografie
@id -- identifikátor (MD5 hash) fotografie,hash každé fotografie musí být pro dannou RK jedinečný v rámci všech nemovitostí
@popis -- komentář k fotografii

Pozor: jméno souboru fotografie v exportu musi být:<id=MD5-hash-fotografie>
Systém v současné době akceptuje maximálně 25 fotografií. Ostatní jsou ignorovány.
Minimální rozlišení je 800x600 obr. bodů. Doporučené rozlišení je 1024x768 obr. bodů (vyšší hodnoty jsou vítány). Max. velikost souboru 500kb.
Fotografie první v pořadí se na webu zobrazuje jako hlavní a současně jako náhledová u seznamů - měla by zobrazovat celkový vzhled nemovitosti.
Při zmeně fotografie je nutné změnit i identifikátor fotografie (MD5 hash) !!!


Export fotografií makléřů
Fotografie makléřů lze exportovat na server pouze při zasílání položky "makler_int_id" (jinak budou fotografie makléřů ignorovány).
Fotky makléře zasílejte na server stejným způsobem jako fotografie nemovitosti - skript (uloz_xml.html).
Jméno souboru musí být složeno z makler_int_id a koncovky .jpg (malými písmeny).
Např.
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
zaslaná fotografie: KXB-14587.jpg
Formát fotografií - JPG. Velikost zobrazovaných fotografií makléřů na stránce je max. 75x90 obr. bodů. Větší fotografie budou automaticky zmenšeny. Prosím zachovávejte poměr stran.
Fotografii makléře není nutné posílat při každém exportu - stačí 1x ke každěmu makléři (případně změny). Položky makler_int_id, makler_jmeno, ... je nutno posílat vždy.
Existenci či neexistenci fotky makléře lze zjistit pomocí skriptu.Další poznámky:


Poloha nemovitostí:
Zadáním přesné polohy nemovitosti zvýšíte zobrazovatelnost a tím i navštěvnosti inzerátu. Dle kódu je možné detailněji vyhledávat nemovitosti v konkrétní lokalitě, případně zobrazit polohu nemovitosti na mapě.
Dva příklady exportu přesné polohy nemovitosti včetně komentářů:


<pole id="okres">6</pole> //kód okresu dle interního číselníku serveru
<pole id="okres_nuts">CZ0216</pole> //NUTS kód okresu
<pole id="obec">Kralupy nad Vltavou - Lobeček</pole> // textový popis polohy - obec, popříp. část obce, zsj
<pole id="obec_kod">534951</pole> //kód obce - Kralupy nad Vltavou
<pole id="obec_cast_kod">402427</pole> //kód části obce - Lobeček
<pole id="obec_zsj_kod">072800</pole> //kód základní sidelní jednotky - Nádraží
<pole id="gps_lat">50.2463531494141</pole> //GPS souřadnice
<pole id="gps_lon">14.3201341629028</pole> //GPS souřadnice
<pole id="nezverejnovat_polohu">0</pole> //zveřejnit plnou polohu nemovitosti


<pole id="okres">76</pole> //kód okresu dle interního číselníku serveru
<pole id="okres_nuts">CZ011</pole> //NUTS kód okresu
<pole id="obec">Praha - Malá Strana</pole> //textový popis polohy - obec, popříp. část obce, zsj
<pole id="obec_kod">554782</pole> //kód obce - Praha
<pole id="kod_spravnihoob_pha">1101</pole> //kód správního obvodu - Praha 1
<pole id="kod_uzemniob_pha">019</pole> //kód územního obvodu - Praha 1
<pole id="obec_cast_kod">490121</pole> //kód části obce - Malá Strana
<pole id="obec_zsj_kod">127108</pole> //kód základní sidelní jednotky - Seminářská zahrada
<pole id="gps_lat">50.0885848999023</pole> //GPS souřadnice
<pole id="gps_lon">14.3979616165161</pole> //GPS souřadnice
<pole id="nezverejnovat_polohu">1</pole> //zveřejnit polohu nemovitosti bez GPS souřadnic (na mapě)!!! Při přechodu ze starého exportního rozhraní na tento nový XML export budou muset být první updaty kompletní - tedy jako <nabidky nahrada="t"> tak, aby se stará jména fotek v databázi přemazala, za hashe MD5. Bohužel nemůžeme tento převod na MD5 udělat sami pro všechna naše data z důvodů souběžného použití rozdílných exportních rozhraní. !!!


Ukázka souboru:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xreal>
<identifikace typ="CLIENT">
<datumcas>2009-06-10-15-23-58</datumcas>
<export-jmeno>XXXExport</export-jmeno>
<export-verze>1.0</export-verze>
<autorizace id="12654" prefix="XZY" jmeno="kolokolo"/>
</identifikace>
<nabidky>
<nabidka id="1" operace="D"/>
<nabidka id="2" operace="D"/>
<nabidka id="3" operace="U">
<pole id="cislo">187030</pole>
<pole id="typ">6</pole>
<pole id="subtyp">1</pole>
<pole id="obec">Kralupy nad Vltavou - Lobeček</pole>
<pole id="obec_kod">534951</pole>
<pole id="obec_cast_kod">402427</pole>
<pole id="obec_zsj_kod">072800</pole>
<pole id="gps_lat">50.2463531494141</pole>
<pole id="gps_lon">14.3201341629028</pole>
<pole id="operace">0</pole>
<pole id="okres">6</pole>
<pole id="okres_nuts">CZ0216</pole>
<pole id="nezverejnovat_polohu">0</pole>
<pole id="ku">Kralupy nad Vltavou</pole>
<pole id="charakterobce">-1</pole>
<pole id="poloha">-1</pole>
<pole id="stav">1</pole>
<pole id="popis">Ideální nemovitost pro Vás.</pole>
<pole id="moznosti">0010000001000100100000010010</pole>
<pole id="vybaveni">00000001000 0100000000 1000000 0001000 000100000 010 0001000 000000100 0010000 0000001000 010000 01000000 000000 000000000010 000010000 0010 000000000100000 000 00000 00100 000000 10000000000 010000000 1010100 000000010000 00001000 0001000000 00000</pole>
<pole id="pl_celkova">2500</pole>
<pole id="pl_zastavena">1500</pole>
<pole id="pl_uzitna">1270</pole>
<pole id="podlazi_n">4</pole>
<pole id="podlazi_p">1</pole>
<pole id="parkoviste_aut">vl.pozemek</pole>
<pole id="poznamkakcene">cena dohodou</pole>
<pole id="last_access">2004-07-19 12:34:26</pole>
<pole id="makler_jmeno">Novák Jan</pole>
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
<pole id="makler_telp">+420 222 222 222</pole>
<pole id="makler_telm">+420 777 777 111</pole>
<pole id="makler_info">specialista pro Prahu 6</pole>
<pole id="makler_icq">123456789012</pole>
<pole id="makler_mail">makler@ceskereality.cz</pole>
<foto id="e05f13e8d56ea51f8e9b50a4382fee3b" popis="Pohled od severu"/>
<foto id="e86cd0d457dbfa443bf12ef491f3bd58" popis="Pohled od východu"/>
</nabidka>
<nabidka id="4" operace="U">
<pole id="cislo">12345</pole> 
<pole id="typ">6</pole>
<pole id="subtyp">1</pole>
<pole id="obec">Praha - Malá Strana</pole>
<pole id="okres">76</pole>
<pole id="okres_nuts">CZ011</pole>
<pole id="obec_kod">554782</pole>
<pole id="kod_spravnihoob_pha">1101</pole>
<pole id="kod_uzemniob_pha">019</pole>
<pole id="obec_cast_kod">490121</pole>
<pole id="obec_zsj_kod">127108</pole>
<pole id="gps_lat">50.0885848999023</pole>
<pole id="gps_lon">14.3979616165161</pole>
<pole id="nezverejnovat_polohu">1</pole>
<pole id="operace">0</pole>
<pole id="ku">Praha</pole>
<pole id="charakterobce">-1</pole>
<pole id="poloha">-1</pole>
<pole id="stav">2</pole>
<pole id="popis">Ideální nemovitost pro Vás</pole>
<pole id="moznosti">0000000000000000000000000000</pole>
<pole id="vybaveni">00000000000 000000000 000000 011000 000000 000 000000 00000000 0000000 000000000 00000 0000000 000000 000000000000 000000000 0000 00000000000000 000 00000 00000 000000 00000000000 00000000 000000 00000000000 00000000 0000000000 00000</pole>
<pole id="pl_celkova">3000</pole>
<pole id="pl_zastavena">3000</pole>
<pole id="pl_uzitna">2220</pole>
<pole id="podlazi_n">2</pole>
<pole id="podlazi_p">1</pole>
<pole id="parkoviste_aut">vl.pozemek</pole>
<pole id="poznamkakcene">informace v kancelari</pole>
<pole id="last_access">2003-06-04 15:18:33</pole>
<pole id="makler_jmeno">Novák Jan</pole>
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
<pole id="makler_telp">+420 222 222 222</pole>
<pole id="makler_telm">+420 777 777 111</pole>
<pole id="makler_info">specialista pro Prahu 6</pole>
<pole id="makler_icq">123456789012</pole>
<pole id="makler_mail">makler@ceskereality.cz</pole>
<foto id="b905351963c5065a8b7b548bce503ca" popis="Kuchyň"/>
<foto id="c4f67744cbb9c3ec64199b11dab6f0e4" popis="Zahrada"/>
<foto id="95006a9fb4835a958483450de048ff46" popis="Bazén"/>
</nabidka>
</nabidky>
</xreal>


Operace probíhající při exportu:

1) Kontrola přihlašovacích údajů
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/autorizace.html?jmeno=username&heslo=password
Odpovědi: a) OK - vrací prefix a clientID

b) CHYBA
Pozn.: V případě neověření (CHYBA) server nepodává žádné další informace (z důvodu zabránění neoprávněného hádání hesel hackery).

Hesla se přenáší v MD5.


2) Stažení seznamu "ID" nabídek
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/vypis_nemovitosti.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
Id_1\n
Id_2\n
Id_3

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut.

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id_1\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: id_nemovitosti - parametr umožňující vypsat pouze id jedné zakázky - test existence dané zakazky na serveru, nepoviný parametr


3) Stažení seznamu fotografií
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/vypis_fotografii.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
Id_1|1|md5sum\n
Id_1|2|md5sum\n
Id_2|3|md5sum\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id_1|1|md5sum\n
Id_1|2|md5sum\n
Id_2|3|md5sum\n
....

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: Vraci seznam nabidek na serveru + identifikatory fotografii.
id_nemovitosti - parametr umožňující poslat id jedné zakázky - vrátí seznam fotek pouze k této zakázce (v připadě exportu po jedné položce je zbytečný seznam všech fotografií)


4) Upload datového souboru
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/uloz_xml.html
Odpovědi: a) OK

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut
Pozn.: datový soubor je ve formátu XML (bez komprese), je vyžadován blok <identifikace> s identifikací klienta, název souboru je "nemovitosti.xml"
název souborů fotografií je MD5 suma s koncovkou ".jpg", stejna MD5 suma je pouzita i v datovem souboru v <foto id="...
soubor uloz_xml.html voláte tolikrát, kolik souborů posíláte (XML, fotografie), po uploadu všech souborů na server spouštíte import_xml.html
server očekává data poslané metodou POST ve formě "multipart/form-data"

!!! ukázka skriptu který je schopen takto soubor odeslat naleznete zde !!!

povinné parametry (posílané metodou HTTP-POST):
  • jmeno=username
  • heslo=password
  • id=clientid
  • prefix=prefix
  • s=soubor
volitelně lze přidat parametr debug=1 pro kontrolu zpracování dat na serveru
komunikace ze serverem vypadá například takto:
POST /import_realmanager/uloz_xml.html HTTP/1.1
Host: export.ceskereality.cz
Content-Type: multipart/form-data;
boundary="---------------------------f18eb5201b"
Content-Length: 674

-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="id"

07078
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="jmeno"

gaga
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="heslo"

dbc4d84bfcfe2284ba11beffb853a8c4
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="prefix"

FOO
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="debug"

1
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="s"; filename="nemovitosti.xml
Content-Type: text/xml

obsah souboru
-----------------------------f18eb5201b--5) Import dat do databáze
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/import_xml.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix
Odpovědi: a) OK\n
Id|0|\n
Id|0|\n
Zpráva: řetězec\n

b) ERROR
Message: řetězec\n

c) WARNING\n
Id|0|\n
Id|1|message\n
Zpráva: řetězec\n
Pozn.: U odpovědi OK/WARNING se vrací seznam importovaných nabídek. Seznam je tvořen ID a statusem (0|1) pro dannou nabídku. 0=OK, 1=Chyba (vetšinou chybějící fotografie).
Pokud se vyskytne alespoň jedenkrát status '1' tak je celkový status WARNING.


6) Výpis URL nemovitosti
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/url_nemovitosti.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
URL1\n
URL2\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
URL1\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: Vypíše konkrétní adresu nemovitosti na serveru www.ceskereality.cz.


7) Výpis data poslední změny nemovitosti
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/vypis_last_access.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
OK\n
Id|2006-04-05 10:19:54\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id|2006-04-05 10:19:54\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: Vypíše datum poslední změny nemovitosti na serveru www.ceskereality.cz.


8) Výpis fotky makléře
URL: http://export.ceskereality.cz/import_realmanager/vypis_makler.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&makler_int_id=makler_int_id
Odpovědi: a) OK\n
45877| http://img.ceskereality.cz/makleri/00002/11676.jpg
vypíše makler_int_id a URL fotografie (pokud existuje)

b) OK\n
makléř neexistuje

c) CHYBA\n
Přístup odmítnut

Pozn.: Vypíše URL fotografie makléře - pokud existuje.


Přehled chybových kódů exportu:
ERRCODE['ERR_ACCESS_LOGFILE'] = "100"
ERRCODE['ERR_ACCESS_PHOTODIR'] = "101"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOADFILE'] = "102"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOAD_MAINDIR'] = "103"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOAD_RKDIR'] = "104"

ERRCODE['ERR_XML_PARSE'] = "150"
ERRCODE['ERR_XML_DIALECT'] = "155"
ERRCODE['ERR_XML_TAG'] = "156"

ERRCODE['ERR_FIELD_REQUIRED'] = "200"

ERRCODE['ERR_IDENT_LOGIN'] = "300"
ERRCODE['ERR_IDENT_LOGINID'] = "301"
ERRCODE['ERR_IDENT_MISSING'] = "302"
ERRCODE['ERR_IDENT_MIX'] = "303"

ERRCODE['ERR_ACTIONTYPE_UNKNOWN'] = "401"

ERRCODE['ERR_OFFER_DELETE'] = "500"
ERRCODE['ERR_OFFER_INSERT'] = "501"

ERRCODE['ERR_OFFERS_DELETE'] = "600"
ERRCODE['ERR_PHOTO_ID'] = "700"
ERRCODE['ERR_SQL_CONNECT'] = "800"


Pozor: Pokud by se vyskytla jiná odpověd prosím neprodleně ji hlaste provozovatelům serveru www.ceskereality.cz. Jedná se o chybu serveru a problém bude odstraněn našimi programátory. Děkujeme.


Pro autory exportů na náš server nabízíme možnost uveřejnění odkazu na našich stránkách.

V případě dotazů, připomínek prosím kontaktujte naši technickou podporu podpora@ceskereality.cz